Cơn mưa lao xao – Nguyễn Ngọc Thiện

Tone

Đánh giá

 

[F]  Con mưa lao xao đến bên dòng đời thì thào

Ta [Gm]  về nghe mưa khát [C]  khao

[F]  Bao năm qua đi ngỡ như mộng về thầm thì

Giọt [Gm]  mưa rơi rơi ướt [C]  mi

Ngày xưa [Bb]  có nhau trong đời

Là đôi [Bbm]  cánh chim tung trời

Ước [Am]  mơ ôi sao đầy [G]  vơi

Người nay [Bb]  cách xa muôn trùng

Từng đêm [Bbm]  gối chăn lạnh lùng

Mưa [C]  đến khóc tình cay đắng

[F]  Muốn nhờ [Bb]  cơn mưa

Che [G]  dấu trái tim tội [C]  tình

[F]  Lối về [Bb]  trăm năm

Còn [G]  ai đi về với [C]  ai

[F]  Nắng còn [Bb]  nơi đâu

Xin [G]  đến xoá tan đêm [C]  sầu

[F]  Có hạt [Bb]  mưa bay

Vương [C]  mãi trên bờ mi [F]  ai