Cơn Gió Lạ

Tone

Đánh giá

 

 

Lặng yên căn |[B] gác, lặng [F#/A#] yên vầng |[G#m] trăng.

Lặng yên thơm |[D#m] ngát môi hồng thật trong sáng |[G#m] __

Ánh mắt bên |[E] ô cửa sổ cứ |[D#m] thao thức mong chờ,

cơn |[C#m] gió lạ ___

|[F#] _Ngủ ngon a |[B] nhé tình [F#/A#] yêu của |[G#m] em

Và ngày mai |[D#m] sẽ ngọt ngào những ước hẹn |[F#] __

Phải làm chi |[E] để hết buồn, chỉ vì |[D#m] quá nhớ người

Một cảm |[C#m] giác rất trống vắng đến hiu quạnh |[F#] __

 

Chorus

|[B] ___Ngoài đời sương gió |[E] _tội [F#] lắm đôi |[B] vai gầy

Giờ a nơi [E] |ấy hình [F#] dung...e chốn |[B] này

Rất |[E] cần hơi [F#] ấm, rất |[D#m] sợ đêm [G#m] trắng

Em |[C#] thường vẫn ước ao |[F#] rằng...

|[B] ___Một ngày đang tới |[E] __ngày [F#] ấy không |[B] xa vời

Và a sẽ |[E] đến nhìn [F#] e hé |[B] môi cười

A |[E] về đi [F#] nhé, hãy |[D#m] về đi [G#m] nhé.

chính |[C#m] nơi mà [F#] ta hẹn |[B] thề