Cơn gió lạ – Mạnh Quân

Tone

Đánh giá

 

Lặng yên căn [C]  gác lặng [G]  yên vầng [Am]  trăng

Lặng yên thơm [Em]  ngát môi hồng thật trong [Am]  sáng

Ánh mắt bên [F]  ô cửa sổ cứ thao [Em]  thức mong chờ

Cơn gió [Dm]  lạ.[G] 

Ngủ ngon anh [C]  nhé tình [G]  yêu của [Am]  em

Và ngày mai [Em]  sẽ ngọt ngào những ước [G]  hẹn

Phải làm chi [F]  để hết [G]  buồn chỉ vì [Em]  quá nhớ [Am]  người

Một cảm [Dm]  giác rất trống [C]  vắng đến hiu [G]  quạnh.

Ngoài đời sương [F]  gió tội [G]  lắm đôi [C]  vai gầy

Giờ anh nơi [Dm]  ấy hình [G]  dung em [C]  chốn này

Rất [F]  cần hơi [G]  ấm rất [Em]  sợ đêm [Am]  trắng

Em [Dm]  thường vẫn [F]  ước ao [G]  rằng.

Một ngày đang [F]  tới ngày [G]  ấy không [C]  xa vời

Và anh sẽ [Dm]  đến nhìn [G]  em hé [C]  môi cười

Anh [F]  về đ [G] i nhé hãy [Em]  về đi [Am]  nhé

Chính [Dm]  nơi mà [G]  ta hẹn [C]  thề.