Còn gì kiếp sau – Triệu Vỹ Trâm

Tone

Đánh giá

 

Bâng [Am]  khuâng ta miên man như chìm [Dm]  trong kỷ niệm

Trên phố [F]  vắng giờ [G]  còn ai với [C]  ai

Người làm [Dm]  sao khi mưa giăng [Am]  đầy

Giờ này một mình [F]  ta vây kín nỗi quạnh [Em]  hiu

Tình [C]  ơi sao tình vội chắp [Am]  cánh bay cao

Em [G]  hỡi giờ nơi [Dm]  nào

Để ta giờ [E7]  này một mình ngồi ôm niềm nhớ

 

Cô [Am]  đơn ta lang thang đi tìm [Dm]  bao kỷ niệm

Nơi góc [F]  phố của một [G]  thời đã [C]  xa.

Người xưa [Dm]  đâu chỉ còn nỗi hoang [Am]  tàn

Lạnh lùng một mình [F]  ta lặng lẽ trong màn [Em]  đêm.

Người [C]  ơi sao người vội lỡ [Am]  bước 

Quên [G]  mau bao tháng ngày êm [Dm]  đềm

[Am]  Nhớ mãi hôm nào người đành lòng [E]  nói

Duyên không [E7]  thành, thôi đành hẹn kiếp [Am]  sau.

 

ĐK: 

Làm [Am]  gì còn có kiếp [Dm]  sau 

Để [G]  mà người thương người [C]  nhớ.

Tình [Am]  đầu người nỡ dối [G]  dang

Cho [F]  ta nhớ thương từng [E7]  đêm

Trăm [G]  năm kiếp này không [Am]  trọn

Người đừng hẹn hứa kiếp [Dm]  sau

Vì cuộc [G]  đời thì về cõi hư [C]  vô

Biết gì [E7]  đâu khi đã là cát [Am]  bụi.

 

* Chỉ [Am]  vì ta quá trót [Dm]  yêu

Nên giờ [G]  này ngồi ôm niềm [C]  nhớ

Tình [Am]  đầu tình lỡ mất [G]  nhau

Kiếp [F]  sau khó khi gặp [E7]  nhau

Trăm [G]  năm kiếp này không [Am]  trọn

Người đừng hẹn hứa kiếp [Dm]  sau

Vì cuộc [G]  đời thì về cõi hư [C]  vô

Biết gì [E7]  đâu khi đã là cát [Am]  bụi.