Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng

Tone

Đánh giá

 

|[Bm]  |

 

|Còn gì đau hơn |[Bm] chữ “đã từng”? 

|_Đã |[F#m] yêu đã hy vọng

|_Từng |[Em] cho nhau những |[A] ký ức úa |[D7M] màu.

 

|Còn gì đau hơn |[Bm] chữ “đã từng”?

|_Đã |[F#m] từng tay níu |tay

Mà |[Em] chẳng thể giữ lấy [F#m] nên lạc |[Bm] nhau.

 

Pre:

|Tình đẹp khi tình |[G] lỡ 

Nếu [A] không chúng ta phải |[D] biết vấn [A/F#] vương những |[Bm] gì?

Nếu |[Em] không nợ nhau? |_Nếu |[F#] không tiếc nuối? |]_

 

Chorus:

|[F#] _Vì ngày xưa |[Bm] ấy nghĩ rằng |[A] tay trong tay

Sẽ chiến |[G] thắng tất cả, mình dại |[D/F#] khờ thế đấy.

Thời |[Em] gian tàn nhẫn, ta chỉ |[Bm] biết im lặng

Đành mặc |[C#m7(b5)] cho nhân duyên sắp |[F#] đặt.

 

Từng lời đã |[Bm] hứa nay chẳng |[A] thể giữ nữa

Đành phải |[G] nhờ người [A] khác gánh |[D] vác.

Chúng ta sau |[G] này sẽ có tất |[D/F#] cả

Chỉ tiếc rằng |[Em7] không thể có nhau |[A] như đã từng.|[D] 

 

V2:

Phải chăng ta đã |[Bm] quá bồng bột? 

|_Cứ |[F#m] yêu cứ mơ mộng |_

Mà |[Em] không hề biết phải |[A] yêu một người |[D] thế nào.

|Để khi học được |[Bm] cách yêu |rồi

Mới |[F#m] nhận ra chúng |ta

Chẳng |[Em] còn lại gì ngoài |[F#m] chữ đã |[Bm] từng. |_

 

Pre-Chorus -> Chorus