Con gái – Ngọc Lễ

Tone

Đánh giá

 

Con [Em]  gái nói có là [Bm]  không, con gái nói không là [Em]  có

Con [G]  gái nói một là [Am]  hai, con [D7]  gái nói hai là [G]  một

Con [Em]  gái nói ghét là [Bm]  thương, con gái nói thương là ghét [Em]  đó

Con [G]  gái nói giận là giận [Am]  yêu, con gái còn yêu là còn [G]  giận

 

[D7]  Đừng nghe những gì con gái [G]  nói

[D7]  Đừng nghe những gì con gái [G]  nói

 

Con [Em]  gái nói nhớ là [Bm]  quên, con gái nói quên là [Em]  nhớ

Con [G]  gái nói buồn là [Am]  vui, con [D7]  gái nói vui là [G]  buồn

Con [Em]  gái nói không biết [Bm]  ghen, là ghen như điên đấy [Em]  nhé

Con [G]  gái nói không biết [Am]  yêu, là yêu đến quên đường [G]  về

 

[D7]  Đừng nghe những gì con gái [G]  nói

[D7]  Đừng nghe những gì con gái [G]  nói

 

[Bm]  Hãy nhìn [D]  vào đôi [E7]  mắt em [Am]  đây

[G]  Hãy nhìn [Bm]  vào tận [D7]  trái tim [G]  này

[Bm]  Hãy nhìn [D]  vào đôi [E7]  mắt thơ [Am]  ngây

[G]  Anh sẽ [Bm]  hiểu được [D7]  trái tim [G]  em

 

Trời có [Em]  lúc nắng lúc [Bm]  mưa

Trời có lúc mưa lúc [Em]  nắng

Con [G]  gái có lúc hiền như [Am]  nai

Con [Bm]  gái có [D7]  khi như bà [G]  chằn

 

Trời [Em]  vẫn cứ nắng cứ [Bm]  mưa

Con gái lúc mưa lúc [Em]  nắng

Con [G]  gái thế đấy bạn [Am]  ơi

Mà sao con [D7]  trai các anh theo dài [G]  dài

 

[D7]  Đừng nghe những gì con gái [G]  nói

[D7]  Đừng nghe những gì con gái [G]  nói

 

[Bm]  Hãy nhìn [D]  vào đôi [E7]  mắt em [Am]  đây

[G]  Hãy nhìn [Bm]  vào tận [D7]  trái tim [G]  này

[Bm]  Hãy nhìn [D]  vào đôi [E7]  mắt thơ [Am]  ngây

[G]  Anh sẽ [Bm]  hiểu được [D7]  trái tim [G]  em