Con đường xưa em đi (Chế) – Châu Kỳ ft Hồ Đình Phương

Tone

Đánh giá

 

1. Con đường xưa em [Am]  đi 

người ta kéo dây [Dm]  chì 

thế là anh hết [Am]  đi

Đưa em về bên Tân [Dm]  Quy 

xích lô nàng không chịu [C]  đi 

nàng đòi đi tax [E7]  xi 

 

2. Con đường xưa em [Am]  đi

 người ta kéo dây [Dm]  chì 

thế là anh hết [Am]  đi

Đưa em về bên Tân [Dm]  Quy 

xích lô nàng không chịu [E7]  đi 

nàng đòi đi tax [Am]  xi 

 

ĐK: Em [Am]  ơi dù tốn bao [F]  nhiêu 

dù phải hao [G]  tài 

lòng này anh chẳng [C]  màng

Nhưng than [Am]  ôi 

khi hiểu ra [Dm]  rằng 

em chẳng thương [C]  chi 

thì làm cho anh sạch [E7]  túi

 

3. Con đường xưa em [Am]  đi 

người ta kéo dây [Dm]  chì 

thế là anh hết [Am]  đi

Kể từ khi em vu [Dm]  quy 

ở bên cầu chữ [E7]  Y 

thì đời anh vứt [Am]  đi