Con đường màu xanh

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1

Này người |[A] yêu xin quay mặt |[C#m] đi,

đã |[F#m] hết yêu thương nhau |[C#m] rồi.

Này người |[Bm7] yêu em đi về |[D] đi

nhưng xin |[C#] em đừng hờn trách |[F#m] tôi. [E] 

|[D] vì giờ đây |[B] trái tim đã gía |[Esus4] lạnh. |[E] __|

 

Nhìn hạt |[A] mưa bay trong chờ |[C#m] mong

khẽ |[F#m] xóa môi son phai |[C#m] nhạt,

Nhìn giọt |[Bm7] mưa bay trong trời |[D] thu

cho |[C#] ai lòng càng nát |[F#m] tan… [F#m/E] 

|[D] Vì giờ đây |[B] tôi và em chia |[E] tay…|[E] __

 

Chorus

Người yêu |[A] hỡi vẫy tay biệt |[A] ly

em cô |[C#m] đơn trên con đường|[F#m]  dài.

Giọt nước |[A] mắt hãy lau thật |[A] khô

Vì không |[C#m] muốn thấy em |[F#] u sầu 

|[Bm] tôi mong em từ |[Bm] đây

__hãy xóa |[Esus4] hết tâm tư buồn |[E]  vương

 

|Người yêu |[A] hỡi vẫy tay biệt |[A] ly

em thênh |[C#m] thang trên con đường |[F#m] tình.

giọt nước |[A] mắt hãy lau thật |[A] khô

tình yêu |[C#m] đã tan theo |[F#] mây trời 

|[Bm] Tôi mong em từ |[Bm] đây

nhìn lại |[D] con đường em đi trên |[E] __|

 

Music

Verse -> Chorus -> Music -> Chorus

|[E] __đầy màu |[A] xanh…|[A] __||