Con đường không tên

Tone

Đánh giá

 

Tone [C] 

 

Verse 1. 

Gặp |[C] nhau trong đời, |[C] chung một bầu trời, 

sẻ |[C] chia cùng nhau buồn vui_|[C]  và ước mơ |[F] cao vời 

|[F] __Hành |[C]  trang mang theo cây |[C] đàn và lời ca, 

cùng |[C] nhau đi qua, đi qua_|[C]  từng tháng năm |[F] diệu kỳ

|[F] __Ta sẽ |[G]  đi trên con đường |[G] không tên

Thời |[F]  gian không đứng |[F] lại, đi sẽ |[G] thành đường.

 

Verse 2. 

|[G] __Bình |[C] minh thênh thang chờ ngày |[C] mới sang 

bài |[C] ca miên man chờ mong_|[C]  chờ người quay |[F]  về

|[F] __Dòng |[C]  sông trôi qua một |[C] thời ấu thơ, 

cùng |[C] nhau đi qua, đi qua_|[C]  từng tháng năm diệu_|[F]  kỳ

|[F] __Ta sẽ |[G]  đi trên con đường |[G] không tên

Thời |[F] gian không đứng |[F] lại, đi sẽ  |[G] thành đường.

 

ĐK:

|[G] __Lời |[C]  nói như mây |[G]  trời theo gió |[Am]  bay

|[F]  Ngàn con sóng |[C]  vỗ bờ, biển |[Dm]  khơi có từng lắng |[G]  nghe

|[G] __Đời |[C]  có những con |[G]  đường chưa ai |[Am] biết tên

|[F]  Và ta sẽ |[C]  tự hào đặt |[G]  dấu chân đầu |[G] tiên.

 

Verse 2 -> Chorus