Con Đường Hạnh Phúc

Tone

Đánh giá

 

|1 |12

Người |[G] yêu ơi, |[B7/D#] hãy nói con đường anh |[Em] sẽ qua

|[G7] _Và em |[C] sẽ chờ, |[D] _và em |[G] sẽ đợi 

|[G7] _Dù cho |[Am] gió mưa giăng |[Am/F#] kín

khiến em không |[Bm] tìm [B7] được thấy đường |[Em] anh

Và để em |[C] lạc trong | đêm |[D] tối tăm 

|]_Này người |[G] yêu ơi có |[B7/D#] biết em buồn em |[Em] lẻ loi 

|[G7/D] _Đường đi quá |[C] nhiều rồi |[D/C] _mà sao vẫn |[G] .mịt mờ 

|[G/F] _[G] Mà sao vẫn |[Am] không tìm |[Am/F#] thấy

lối ra con |[Bm] đường hạnh [B/D#] phúc đời 

|[Em] em [D] Giờ em đã |[Am] biết con đường |[D] đó chính |[Cm] là anh...|[G] _

|[Em] Người |[D] yêu |[C] ơi! |[C] _

|[Am/F#] Xin anh |[B7] đừng đi |[Em] quá vội...|[D] [C] [B7] _

|[Em] Chờ |[D] em |[C] nhé anh, |_ rồi ta |[Am] sẽ |[C] _cùng |[D] sánh đôi.

|_Người yêu dấu |[G] hỡi |[B7] anh mãi là |[Em] mặt trời 

|[G7/D] _gạt đi bóng |[C] tối xót |[D] xa trong cuộc |[G] đời em

|[G/F] _Người yêu dấu |[C] hỡi 

dẫu |[D] cho muôn ngàn |[Bm] sau [B7/D#] em mãi |[Em] đợi [D] vì em |[Em/C#] biết rằng 

con đường hạnh |[D] phúc |[C/G] là anh |[G] _

 

Đặt hợp âm: Vũ Hữu Trung (aococtay)