Coming Home – N/A – Tuimi

Tone

Đánh giá

 

capo 1

 

[Bm] Home is [A] where it [D] started

[G] Home is [A] where my [D] heart's at ease

And [Bm] if I'm [A] being [D] honest

[G] Home is where [A] I'd [D] rather be

[Bm] Có lúc [A] ôi sao mỏi [D] mệt

Dòng [G] người những chiếc [A] xe thay [D] nhau nối tiếp

[Bm] Có lúc [A] ta cần yên [D] bình

Về [G] nhà thế [A] thôi ta [D] tìm yên vui

 

[D] Cảm giác từ đầu mà cuộc đời này cho

[Bm] Là tụi con biết mình không giống đứa con nít khác [Em] do

Có những tháng ngày [A] trời mát gió

Khi thì nóng khoác lên [D] đống cát nhỏ

Con là căn nhà [Bm] còn trống gác gỗ

Không lo bác bỏ vì hoà [Em] 

bình là tâm trí khi biết hát hò

[A] Hôm nay quên mang theo mây giông, trời mưa

[D] Đến lúc người ta cũng phải nói không với nhựa

[Bm] Thời gian sẽ trả lời là mình đã mong đợi chưa

Cuộc [Em] sống hơi bừa, thì âm nhạc

 nằm trong bãi [A] đất trống chơi đùa

Chưa phải sống trong tác [D] phong

Con muốn thấy được cá sông

[Bm] Có đứa bạn để phá chung

Hoá mình vào [Em] trong văn hoá Á Đông

 đi chơi về [A] trễ để má trông (wow)

 

What comes to[Bm] morrow no one [A] knows

But ain't no [Em] place feels right like [D] home

They say keep [Bm] going with the [A] flow

Here are my [Em] roots, here's where I'll [D] grow

But there's one [D] thing

I know for [Bm] sure

It's in my b[Em] lood

It's in my [A] bones

I'm coming [D] home

Á ô [Bm] ồ á a [Em] ô á a [A] 

I'm coming [D] home

Á ô [Bm] ồ á a [Em] ô á a [A] 

I'm coming [D] home

 

[D] K' (yo) anh có một lời hứa với [Bm] mày

Sẽ tới ngày [Em] hoà bình về với thế giới này

[A] Khi bầu trời như đang có điều ngập [D] ngừng gì đấy

Nơi tình người thì [Bm] thiếu nhưng mà rừng thì cháy

[Em] Khói đen lao lên cao như trực

 thăng vừa [A] lăn trên mặt hồ trượt băng

[D] Con người khi nào thì hiểu được rằng

[Bm] Những phát biểu dài dòng về việc cần thiết được ăn

[Em] Nhưng mà thiết thực hơn là mình

 đã giết được hơn [A] hàng ngàn loài

Để có thể viết thực đơn

[D] Đây sẽ là bài nhạc mình nghe khi

 lái xe hay [Bm] cho cô con gái nghe?

Hành tinh này [Em] chính là ngôi nhà

Nơi mà đã cho [A] con được mái che (Yeah)

 

[D] Home is where it [Bm] started

[Em] Đi bên con đường hàng ngày [A] mang đôi chân tôi quay về

[D] Có lúc ta cần [Bm] yên bình

Bầu trời [Em] xanh trôi trên ngôi nhà là

 điều bình [A] yên khi tôi đang quay về

What comes to[Bm] morrow no one [A] knows

But ain't no [Em] place feels right like [D] home

They say keep [Bm] going with the [A] flow

Here are my [Em] roots, here's where I'll [D] grow

But there's one [D] thing

I know for [Bm] sure

It's in my b[Em] lood

It's in my [A] bones

I'm coming [D] home

Á ô [Bm] ồ á a [Em] ô á a [A] 

I'm coming [D] home

Á ô [Bm] ồ á a [Em] ô á a [A] 

I'm coming [D] home

[D] Anywhere I go, any[A] where I go

[Bm] When I'm losing faith, when [D] I'm losing hope

[Em] That is when I know, that [A] is when I know

[Bm] Home is where I'd [D] rather be

[Em] Anywhere I go, any[A] where I go

[Bm] When I'm losing faith, when [D] I'm losing hope

[Em] That is when I know, that [A] is when I know

[Bm] Home is where I'd [D] rather be

What comes to[Bm] morrow no one [A] knows

But ain't no [Em] place feels right like [D] home

They say keep [Bm] going with the [A] flow

Here are my [Em] roots, here's where I'll [D] grow

But there's one [D] thing

I know for [Bm] sure

It's in my b[Em] lood

It's in my [A] bones

I'm coming [D] home

Á ô [Bm] ồ á a [Em] ô á a [A] 

I'm coming [D] home

Á ô [Bm] ồ á a [Em] ô á a [A] 

But there's one [D] thing

I know for [Bm] sure

It's in my b[Em] lood

It's in my [A] bones

I'm coming [D] home