Cõi bình yên – Quốc Dũng

Tone

Đánh giá

 

Xin em chớ [Gm]  thả hồn [C7]  cuối trời [F]  mây 

Như đang đắm [Gm]  chìm vào [C7]  cõi mê [F]  say 

Xin em chớ [A7]  tin cuộc sống phô [Dm]  bày 

Luôn luôn trông [Bb]  đợi vào [G7]  những đổi [C]  thay.

 

Mong em hãy [Gm]  tìm một [C7]  chốn bình [F]  yên 

Bên con nước [Gm]  bềnh bồng [C7]  ánh sao [F]  đêm 

Khi trăng với [A7]  thơ lặng lẽ đi [Dm]  tìm 

Môi ai hôn [Bb]  nhẹ làn [C7]  tóc dịu [F]  êm.

 

Đời [Gm]  vui [Am]  thế [C]  thôi [Bb]  khi gieo hạt tiếng [F]  cười 

[Dm]  Dệt [Gm]  niềm [F]  tin [Am]  mới [G7]  bên hạnh phúc cao [C]  vời.

 

Anh mong có [Gm]  một ngày [C7]  sống gần [F]  em 

Khi em thấy [Gm]  đời cần [C7]  những con [F]  tim 

Khi em muốn [A7]  quên mọi nỗi ưu [Dm]  phiền 

Ru em đi [Bb]  vào từng [C7]  giấc ngủ [F]  yên.