Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao – นิทานพันดาว Ost.นิทานพันดาว 1000stars) – Gun Napat – Earth Pirapat

Tone

Đánh giá

 

 

[C]  Chơ mì mưn chập pun chì ka [G]  phấn phầy

Là tua [Am]  sân cụp kum mì sai cry con [Em]  nớ

Tà pin [F]  ni póp mướn rau nướng ray

[Em]  Kay pót chan nì [Am]  phân

Kúa [Dm]  chay sấn tên mì min đơ mừ [G]  kái thơr...

 

Síu nơ [C]  chi chì klai kạp chơ nò pư [G]  kớp lìn..

Kái nư [Am]  chai ồ kin tùn kan kịp pưn chu [Em]  nấn..

Nầy a [F]  thái pìn hê pún kô nấy 

[Em]  Nấy lơ xìu đấy [Am]  nần

Chú [Dm]  clư đố qua rau nấn nân kư [G]  ù ray...

 

Đk :

Đân ní [C]  chay chứ rau kì clan kừ dân [G]  mướn đay

Nần kư [Am]  sấn crát trơ crát trơ nì trơ bliên [Em]  bấn bay

Hạt nào ni [F]  ín kầm ai chư chá kón [Em]  hua chầy

Kìn bằng [Am]  clăn kó dân chưng kó hấy [G]  đua chầy

Sấn du [C]  clái thờr...

 

Đk :

Đân ní [C]  chay chứ rau kì clan kừ dân [G]  mướn đay

Nần kư [Am]  sấn crát trơ crát trơ nì trơ bliên [Em]  bấn bay

Hạt nào ni [F]  ín kầm ai chư chá kón [Em]  hua chầy

Kìn bằng [Am]  clăn kó dân chưng kó hấy [G]  đua chầy

Sấn du [C]  clái thờr...

 

End:

Hạt nào ni [F]  ín kầm ai chư chá kón [Em]  hua chầy

Kìn bằng [Am]  clăn kó dân chưng kó hấy [G]  đua chầy

Sấn du [C]  clái thờr...