Có nhớ đêm nào – Khánh Băng

Tone

Đánh giá

 

Có [A]  nhớ đêm [Dm]  nào? 

[Dm]  Về chung với nhau nơi này 

Tìm đến [Gm]  hòa khúc sum [A]  vầy 

Tình xuân ngất [Dm]  ngây ta cùng [A]  say 

 

Có nhớ đêm [Dm]  nào? 

Nhớ [F]  phút ban đầu đã trót yêu [Gm]  nhau 

[A]  Xin nhớ tìm [Dm]  nhau 

 

[Gm]  Nhạc hòa thắm niềm [Dm]  say 

Chìm đắm trời [Gm]  mây 

Lòng ngát niềm [F]  hương [A]  ấy 

[Gm]  Tình đã trót đổi [Dm]  trao ngày kiếp về [Gm]  sau 

[A]  Nào có phai [Dm]  màu 

 

Có [A]  nhớ [Dm]  đêm nào? 

[Dm]  Nhìn chung ánh trăng mơ màng 

Hạnh phúc tìm [Gm]  đến đây [A]  rồi 

Ðời là một bài [Dm]  thơ