Có Nhau Trọn Đời

Tone

Đánh giá

 

Chiều hôm [G] qua trời vương nắng lá thu bay [D/F#] bay <br />Con phố [Em] dài ngập đầy [D] bao xác hoa vàng [C] rơi <br />Nhìn làn [Am] mây bay gió [B7] lây <br />Dòng nước lặng [Em] trôi [D] đến nơi xa [C] xôi <br />Nơi [Am] đây còn đó một người ngồi nhớ về [D] ai. <br /> <br />Nhiều khi [G] muốn làm đôi cánh chim bay rong [D/F#] chơi <br />Quên tháng [Em] ngày và quên [D] hết bao buồn [C] đau <br />Cầu [Am] mong những năm về [B7] sau <br />Mình mãi gần [Em] nhau [D] như phút ban [C] đầu <br />Cho [Am] nhau tình nồng ấm chẳng còn [D] cách xa. <br /> <br />ĐK: <br />Em sẽ [G] yêu anh yêu mãi [D/F#] thôi <br />Nhớ đến [Em] anh như đêm nhớ [D] ngày <br />Những vui [C] buồn ngày mình bên [Am] nhau <br />Anh ơi nhớ [D] chăng? <br /> <br />Em sẽ [G] yêu anh yêu mãi [D/F#] thôi <br />Mơ đến [Em] anh thức giấc bao [D] đêm <br />Em biết [C] rằng ngày mai sẽ [Am] đến <br />Và ta [D] sẽ mãi luôn có [D7] nhau trọn [G] đời. <br />