Có lẽ nào – Trần Thắng

Tone

Đánh giá

 

Đêm lạnh [Am]  quá sao [D]  em không về chung [G]  lối

Để bàn [D]  tay xoa [Bm]  ấm mãi bờ [Em]  vai

Đêm lạnh [Am]  quá sao đường [D]  về chia [G]  hai

Mà ngẩn [Bm]  ngơ [D]  ngã rẽ đôi [Em]  bờ

 

Có lẽ [C]  nào [E7]  ta thành người xa [Am]  lạ

Khi đi [D]  tìm một nữa đời [G]  nhau

Có lẽ [Em]  nào lần [D]  nữa chuốc thương [Bm]  đau

 

Chia tay [Am]  nhau sao [C]  không lời hò [D]  hẹn

Em trăn [Bm]  trở giấc ngủ muộn [G]  màng

Anh một [C]  đời vá víu mảnh trăng [D]  tan

Trăng vỡ [Am]  mãi nên [D]  hồn còn băng [Bm]  giá.

 

Có lẽ [Em]  nào [D]  em ngây ngô không [Am]  hiểu

Rằng một [D]  ngày một [G]  ngày

Sỏi [Bm]  đá cũng cần [Em]  nhau.