Cô Gái Ngày Hôm Qua (Cô gái đến từ hôm qua OST)

Tone

Đánh giá

 

Intro

|]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ 

|]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ 

 

Verse 1

|[G] Lắng |[D] nghe |[Em] em lúc này |_

|[C] Khoảng hư không về |đây

|[Cm] Tuổi thơ quay về |[D] đây 

 

|[G] Thắt   |[D] tim   |[Em] anh lúc này |_

|[C] Những thương yêu ngày |đêm

|[Cm] Vẫn in sâu như |[D] thước phim 

Ngày thơ |[C] bé   |[D] bên   |[Em] nhau

Anh |chẳng hay biết |[C] rằng

Mình |[D] yêu |[Em] em

|_Chỉ mong |[C] ta |[D] mai |[Em] sau

Phút |giây mình trở |[C] lại |[D] sẽ tìm thấy |[E] nhau

 

Chorus

|_Vì chính |[G] em |[D] cô gái ngày |[Em] hôm qua

|_Biến nỗi |[C] nhớ trong anh thành |[Am7] mong manh

Rồi kéo nỗi |[Cm] nhớ trong lại |[D] mây xanh 

Vì chính |[G] em |[D] cô gái ngày |[Em] hôm qua

|_Vẫn ánh |[C] mắt thơ ngây ngày |[Am7] bên anh

Vẫn tiếng |[Cm] nói sao thân thuộc |[D] bên anh |_ |_

|[G] Em...

 

|53 |67

 

Verse 2

|[G] Đứng |[D] trước |[Em] em lúc này 

|_Mình |[C] khóc hay đang cười |đây?

|[Cm] Chẳng tin em là |đây

 

|[G] Tháng |[D] năm |[Em] anh lớn khôn

|_Những dấu |[C] vết trên gương mặt |em

Vẫn ở |[Cm] đó in sâu và |[D] ngủ yên 

 

Ngày thơ |[C] bé |[D] bên |[Em] nhau

Anh |chẳng hay biết rằng|[C] ggggg

Mình |[D] yêu |[Em] em 

|_Nhận ra |[C] em |[D] hôm |[Em] nay

Anh |chờ khoảnh khắc |[C] này để |[D] muốn nói với |[E] em

 

Chorus

|_Vì chính |[G] em |[D] cô gái ngày |[Em] hôm qua

|_Biến nỗi |[C] nhớ trong anh thành |[Am7] mong manh

Rồi kéo nỗi |[Cm] nhớ trong lại |[D] mây xanh 

Vì chính |[G] em |[D] cô gái ngày |[Em] hôm qua

|_Vẫn ánh |[C] mắt thơ ngây ngày |[Am7] bên anh

Vẫn tiếng |[Cm] nói sao thân thuộc |[D] bên anh |_ |_

|[G] Em...

 

*lên tone [Ab]  1/2 cung*

Chorus

|_Vì chính |[Ab] em |[Eb] cô gái ngày |[Fm] hôm qua

|_Biến nỗi |[Db] nhớ trong anh thành |[Bbm7] mong manh

Rồi kéo nỗi |[Dbm] nhớ trong lại |[Eb] mây xanh

Vì chính |[Ab] em |[Eb] cô gái ngày |[Fm] hôm qua

|_Vẫn ánh |[Db] mắt thơ ngây ngày |[Bbm7] bên anh

Vẫn tiếng |[Dbm] nói sao thân thuộc |[Eb] bên anh |_ |_

|[Ab] Em…