Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Tone

Đánh giá

 

///////////////

Và rồi ta |[D] hứa sẽ quay trở |[Bm] lại,

vào một ngày |[F#m] mai như hai người |[G] bạn

Một |[A] ngày đã quên tất |[F#m] cả lại nhớ về |[Bm] nhau

cùng năm |[Em] tháng còn ấu |[F#] thơ |[F#] ___

 

Và ngày hôm |[D] nay anh như đứa |[Bm] trẻ

của ngày hôm |[F#m] qua xa xôi tìm |[G] về

Lời |[A] thề tựa như ánh |[F#m] lửa sưởi ấm lòng |[Bm] anh

như chính |[Em] em, cô |[F#m] gái đến từ hôm |[Bm] qua |[Bm] ___

ĐK:

Tình yêu đầu trôi |[D] xa dư âm để |[Bm] lại

Và nếu thuộc về |[F#m] nhau em sẽ trở |[G] lại

Và anh được |[Em] thấy hoa rơi như cơn |[A] mưa

tươi thắm những con |[D] đường |[A] ___

 

Dường như là vẫn |[D] thế em không trở |[Bm] lại

và mãi là như |[F#m] thế anh không trẻ |[G] lại

Dòng thời gian |[Em] trôi như ánh sao |[A] băng

trong khoảng |[F#] khắc của chúng |[Bm] ta

 

Nhiều năm xa hạnh |[Em] phúc anh muốn bên |[A] em

Cuộc đời này dù |[F#m] ngắn, nỗi nhớ quá |[Bm] dài

Và cũng đã đủ |[Em] lớn để mong bé |[A] lại |[A] __

như ngày hôm |[D] qua.

//////////

Và rồi ta |[D] hứa sẽ quay trở |[Bm] lại,

vào một ngày |[F#m] mai như hai người |[G] bạn

Một |[A] ngày đã quên tất |[F#m] cả lại nhớ về |[Bm] nhau

cùng năm |[Em] tháng còn ấu |[F#] thơ |[F#] ___

 

Và ngày hôm |[D] nay anh như đứa |[Bm] trẻ

của ngày hôm |[F#m] qua xa xôi tìm |[G] về

Lời |[A] thề tựa như ánh |[F#m] lửa sưởi ấm lòng |[Bm] anh

như chính |[Em] em, cô |[F#m] gái đến từ hôm |[Bm] qua |[Bm] ___

ĐK:

Tình yêu đầu trôi |[D] xa dư âm để |[Bm] lại

Và nếu thuộc về |[F#m] nhau em sẽ trở |[G] lại

Và anh được |[Em] thấy hoa rơi như cơn |[A] mưa

tươi thắm những con |[D] đường |[A] ___

 

Dường như là vẫn |[D] thế em không trở |[Bm] lại

và mãi là như |[F#m] thế anh không trẻ |[G] lại

Dòng thời gian |[Em] trôi như ánh sao |[A] băng

trong khoảng |[F#] khắc của chúng |[Bm] ta

 

Nhiều năm xa hạnh |[Em] phúc anh muốn bên |[A] em

Cuộc đời này dù |[F#m] ngắn, nỗi nhớ quá |[Bm] dài

Và cũng đã đủ |[Em] lớn để mong bé |[A] lại |[A] __

như ngày hôm |[D] qua.

 

///////// lên Tone Eb

 

Tình yêu đầu trôi |[Eb] xa dư âm để |[Cm] lại

Và nếu thuộc về |[Gm] nhau em sẽ trở |[Ab] lại

Và anh được |[Fm] thấy hoa rơi như cơn |[Bb] mưa

tươi thắm những con |[Eb] đường |[Bb] ___

 

Dường như là vẫn |[Eb] thế em không trở |[Cm] lại

và mãi là như |[Gm] thế anh không trẻ |[Ab] lại

Dòng thời gian |[Fm] trôi như ánh sao |[Bb] băng

trong khoảng |[G] khắc của chúng |[Cm] ta

 

Nhiều năm xa hạnh |[Fm] phúc anh muốn bên |[Bb] em

Cuộc đời này dù |[Gm] ngắn, nỗi nhớ quá |[Cm] dài

Và cũng đã đủ |[Fm] lớn để mong bé |[Bb] lại |[Bb] __

như ngày hôm |[Eb] qua.