Có em đời bỗng vui

Tone

Đánh giá

 

Intro: 

|[G] _ |[Gm] _ |[D] _ |[D] _ |[G] _ |[Gm] _ |[D] 

 

|[D] _ Một ngày |[D] cuối thu |[D] _Nghe nói trong |[Bm] tâm hồn

|[Bm] _Một hình |[Em7] bóng ai kia gọi |[Em7] mời

Một |[G] trái tim vừa mở |[A7] lời

Lại gần anh |[Dmaj7] hơn nữa

|[D7M] _Nhẹ hôn lên |[F#m] tóc em, môi kề |[F#m] môi

Những ánh |[Em7] mắt trao nhau ngại |[Em7] ngần

Hay bao |[G] dấu yêu đã bao |[A7] lần

 

|[F#m] Em, |[F#m7] _anh chỉ cần |[Ebdim7] mỗi em mà [B7] thôi

Có |[Em7] chi đâu xa |[Em7] xôi, muốn |[G] em hôn lên |[A7] môi

|[F#m] Em, |[F#m7] _em vờ như |[Bm7] không biết tình |[Bm7] anh

Là những |[Em] mong manh, là áng |[G] mây xanh

Nói anh |[A] nghe

 

ĐK: 

|[A] _Có em bên đời |[Dmaj7] bỗng vui

|[D7M] _Chẳng thêm những ngày |[F#m] giá đông lạnh |[F#m] căm

Có thêm đôi tình |[Em7] nhân

|[Em7] _Có thêm đôi bàn |[G] tay ân cần_|[A7] 

Có em bên đời |[Dmaj7] bỗng vui

|[D7M] Về đêm nghe tim mình chợt |[F#m7] thao thức nhớ |[Bm] em

Nhớ đôi |[Em7] vai gầy Nhớ thân |[Gm] thương này, em |[A7] hỡi |[A7] 

 

Dạo: |[D]  |[D]  |[F#m7]  |[F#m7]  |[Em7]  |[Em7]  |[G]  |[A7] 

 

|[F#m] Em, |[F#m7] _anh chỉ cần |[Ebdim7] mỗi em mà [B7] thôi

Có |[Em7] chi đâu xa |[Em7] xôi, muốn |[G] em hôn lên |[A7] môi

|[F#m] Em, |[F#m7] _em vờ như |[Bm7] không biết tình |[Bm7] anh

Là những |[Em] mong manh, là áng |[G] mây xanh

Nói anh |[A] nghe

 

ĐK: 

|[A] _Có em bên đời |[Dmaj7] bỗng vui

|[D7M] _Chẳng thêm những ngày |[F#m] giá đông lạnh |[F#m] căm

Có thêm đôi tình |[Em7] nhân

|[Em7] _Có thêm đôi bàn |[G] tay ân cần_|[A7] 

Có em bên đời |[Dmaj7] bỗng vui

|[D7M] Về đêm nghe tim mình chợt |[F#m7] thao thức nhớ |[Bm] em

Nhớ đôi |[Em7] vai gầy Nhớ thân |[Gm] thương này, em |[A7] hỡi |[A7] 

 

|[F] _Nắng vẫn chiếu [C] môi em hồng

|[Am] _Và đôi mắt |[G] xa xôi đợi |[F] mong

Khẽ nói tiếng |[C] yêu nồng với |[Bb] em, |[Bb] _với |[A7] em.. 

 

ĐK: 

|[A] _Có em bên đời |[Dmaj7] bỗng vui

|[D7M] _Chẳng thêm những ngày |[F#m] giá đông lạnh |[F#m] căm

Có thêm đôi tình |[Em7] nhân

|[Em7] _Có thêm đôi bàn |[G] tay ân cần_|[A7] 

Có em bên đời |[Dmaj7] bỗng vui

|[D7M] Về đêm nghe tim mình chợt |[F#m7] thao thức nhớ |[Bm] em

Nhớ đôi |[Em7] vai gầy Nhớ thân |[Gm] thương này, em |[A7] hỡi 

|[A7] _em |[Dmaj7] ơi...|[D7M] 

Outtro

|[F#m7]  |] |[Em7]  |] |[G]  |[A]  |[D]  |

|[F#m7]  |] |[Em7]  |] |[Gm]  |[A]  |[D]  |[D]