Có căn nhà nằm nghe nắng mưa

Tone

Đánh giá

 

|1 |8 (lơi)

1. Có căn |[Cm] nhà nằm nghe |[Gm] nắng mưa

Có bà |[Fm] mẹ chờ con |[Cm] sớm trưa

Con yêu |[Fm] ơi, con đã |[Bb] về chưa

Con |hay chăng mẹ vẫn |[G7] ngóng chờ.

 

|_Đã bao |[Cm] mùa hạ tàn |[Gm] thu tan

Hết đông |[Fm] rồi, xuân lại |[Cm] vui sang

Bóng con |[Ab] giờ tăm cá |[Bb] mù khơi

Mắt hoen |mờ, đêm mơ gặp |[G7] con.

 

ĐK:

Ngày con |[Ab] đi mẹ ngóng |[Gm] trông theo

Từng |[Fm] bước chân xa khuất |[Eb] tầm tay

Cầu mong |[Fm] sao năm tháng |[Cm] qua nhanh

Gặp lại |[G7] con nơi mái |nhà xưa.

 

Thời |[Ab] gian trôi mẹ vẫn |[Gm] mong đợi

Từng |[Fm] bước chân mau trở |[Eb] về đây

Gặp |[Fm] lại con dù chỉ |[Ab] một lần

Một |[G7] lần thôi để |[Cm] mẹ yên lòng (tâm).

Dạo |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |lơi_ |_

2. Có căn (3/4)|[Cm] nhà nằm nghe |[Gm] nắng mưa

Như |[Fm] dáng mẹ mòn theo |[Cm] tháng năm

Nhưng |[Fm] con yêu chưa thấy |[Bb] hồi âm

Con hay |chăng mẹ vẫn |[G7] ngóng chờ.

 

Buổi |[Cm] cơm chiều mẹ ngồi |[Gm] quạnh hiu

Muối dưa |[Fm] cà đạm bạc buồn |[Cm] thiu

Vẫn |Bb]mỏi mòn trải qua gió |[Bb] sương

Vững tin |rằng nay mai đoàn |[G7] viên.

ĐK: