Cô bé dỗi hờn – Nguyễn Ngọc Thiện

Tone

Đánh giá

 

[C]  Chiều hôm nay vừa [Dm]  tan buổi học 

[G]  Em lơ ngơ ra [C]  trước sân trường 

[A7]  Dường như anh đứng [Dm]  đó bao giờ 

[G7]  Đợi chờ em đã lâu 

 

[C]  Lòng em như mùa [Dm]  xuân đến gần 

[G]  Nhưng con tim sao [C]  cứ ngập ngừng 

[A7]  Vì sao anh không [Dm]  nói bao giờ 

[G7]  Lời yêu em đắm [C]  say ... 

 

[C]  Em ghét anh gọi [Dm]  em cô bé 

[G7]  Nên thấy anh em vờ [C]  như không thấy 

[Am]  Em bắt anh làm cái [Dm]  đuôi em đó 

[G7]  Xem rất tội nghiệp

 

[C]  Anh có theo hàng [Dm]  trăm cây số 

[G7]  Em vẫn không thèm [C]  quen anh đó 

[Am]  Em ngó lơ dù lòng [Dm]  nghe xao xuyến 

[G7]  Đáng đời anh [C]  chưa ..