Có bao giờ – Lê Hà Nguyên

Tone

Đánh giá

 

[C]  Có bao giờ mùa đông vắng [G]  em tôi không lạnh căm

Gió [Dm]  khẽ, đưa em đi về [F]  nơi cuối [C]  trời

Có bao giờ người ta cứ [G]  đi tôi không nhìn theo

Tiếng [Dm]  mưa bên hiên nhà [F]  ai khẽ [C]  rơi

 

Người [Am]  xa cuối trời tìm được không hỡi [G]  tôi

Có bao giờ [F]  về lại đâu cứ bước [C]  đi

 

Giấc mơ [F]  buồn tình yêu sao vội [Am]  xa người ơi

Buồn mong nhớ chiếc [Em]  hôn em trao sớm [C]  qua

Yêu thương khuất [Dm]  xa lắm rồi tìm bình [F]  yên một chút [C]  thôi

 

[F]  Người đi xa thật xa vội mang

Mùa yêu dấu áng [Em]  mây trôi theo gió [Am]  đông lạnh về

Có bao giờ [Dm]  anh quên [F]  được, người yêu dấu [C]  ơi

 

Tình yêu xa vội [C]  xa người ơi! 

Buồn mong nhớ chiếc [Em]  hôn em trao sớm qua [F]  yeah yeah

Tìm bình yên một chút chút thôi ớ [C]  hơ

 

[F]  Người đi xa thật xa vội mang

Mùa yêu dấu áng [Em]  mây trôi theo gió [Am]  đông lạnh về

Có bao giờ [Dm]  anh quên [F]  được, người yêu dấu [C]  ơi

Người đi xa thật [C]  xa chợt mang lạnh căm

[Em]  Người đi xa thật xa chợt mang mùa đông

[G]  Người đi xa thật xa chợt mang tình yêu

[C]  người đi xa thật xa yeah yead