Cô ấy đến nghe buổi biểu diễn của tôi

Tone

Đánh giá

 

Intro:

|]1 |]12

 

|[A] _Nhớ lúc ấy em |[C#m] đến, sân khấu |[D] sáng đèn 

|[Dsus4] _Người |[Bm] yêu em tay đan |[Bm] tay, trong ngày hẹn đầu |[E] tiên |[A] _

|[C#m] _Chàng thâu đêm đợi |[C#m] mua, tặng em một |[F#m] đôi vé 

|[F#m] _Tuổi mười |[Bm] tám ngây thơ, |[E] _tình đầu trôi như |[A] giấc mơ. 

 

|[A] _Rồi tôi |[F#m] hát bài |[C#m] ca, bài ca |[F#m] hát nỗi |[C#m] lòng em

Lá thư |[F#m] vội từ biệt, tiếng |[C#m] yêu ba năm cũng |[E] lãng quên 

|[D] _Nhớ |[Bm] đêm bước đi lẻ loi nơi sân |[C#m] tàu vội vã

Bỗng |[Bm] đâu đó vang khúc ca quen |[C#m] thuộc tôi hát

|[Bm] _Hey ì a hey, |[E] _chợt em khóc |[A] giữa bao người. |]_

|]_ |]_ 

|[A] _Vẫn nhớ lúc em |[C#m] đến, sân khấu |[D] sáng đèn 

|[Dsus4] _Tình |[Bm] yêu năm hai lăm thanh |[Bm] xuân, tươi hơn màu ngàn |[E] hoa |[A] _

|[C#m] _Người em yêu lại |[C#m] mang cành hồng trao tình |[F#m] nhân khác

|[F#m] _Chẳng than |[Bm] trách chi ai, |[E] _chỉ bật nhạc nghe cả |[A] đêm 

 

Chorus

|[A] _Rôi tôi |[F#m] hát bài |[C#m] ca, bài ca |[F#m] hát nỗi |[C#m] lòng em

Bước qua |[F#m] ngày từng ngày, đớn |[C#m] đau xem như những áng |[E] mây

|[D] _Mỗi |[Bm] đêm uống say bên bạn đi ka-|[C#m] ra-oke

Hát |[Bm] lên khúc ca quen thuộc bao |[C#m] lần tôi hát

|[Bm] _Hey ì a hey, |[E] _rồi em khóc giữa |[A] bao người. 

 

Midtro:

|]78_  |]87_

 

|[A] _Rồi tôi |[F#m] hát bài |[C#m] ca, bài ca |[F#m] hát nỗi |[C#m] lòng em

Những mơ |[F#m] mộng một thời, bước |[C#m] qua ba mươi chẳng |[E] dễ hơn

|[D] _Bỗng |[Bm] cô gái mang trái tim lỡ |[C#m] yêu anh ấy

Muốn |[Bm] em hãy lui bước và chúc |[C#m] cho duyên đấy

|[Bm] _Hey ì a hey, |[E] _là ai chúc cho |[A] duyên ai?

 

|[A] _Rôi tôi |[F#m] hát khúc |[C#m] ca, bài ca |[F#m] có chính chúng |[C#m] ta

Giấu đi |[F#m] điều muộn phiền, giấu |[C#m] đi những khi cô |[E] đơn

|[D] _Tháng |[Bm] năm vẫn trôi cuốn theo biết bao nụ |[C#m] cười nước mắt

Hát |[Bm] trong tiếng vang vỗ tay sao tôi |[C#m] lại đang khóc

|[Bm] _Hey ì a hey, |[E] _là tôi khóc |[A] giữa bao người |[A] _

 

|[A] _Vẫn bóng dáng em |[C#m] đến, sân khấu |[D] sáng đèn

|[Dsus4] _Giờ |[Bm] đây sau bao năm trôi |[Bm] qua, em càng xinh đẹp |[E] hơn |[A] _

|[C#m] _Kìa tay ai nhẹ |[C#m] lay, “mẹ ơi sao mẹ |[F#m] khóc đấy?” 

|[F#m] _Cạnh bên |[Bm] dáng thân quen, |[E] _người đàn ông đang ngủ |[A] say. |[A] _

 

Còn em |[Bm] vẫn say sưa, |[E] _ngồi lặng nghe những khúc |[A] ca. 

|]_ |]_ |]hư |[A]  ||