Có ai trên đời mà không yêu – Hoàng Thi Thơ – Mai Lệ Huyền

Tone

Đánh giá

 

 

 1. Có ai trên đời mà [Em7]  không yêu dù cho tình yêu chông gai

Có ai trên đời mà [Em7]  không yêu dù cho tình yêu chua cay

Có ai trên đời mà [Am7]  không yêu dù cho tình yêu không [Em7]  bay

Có ai trên đời mà không yêu [Am7]  dù cho lòng không tin ai

Tin ai tin [Bm7]  ai, ôi biết tin ai giờ [Em7]  đây

 

1. Có con tim nào mà [Em7]  không đau vì chuyện tình yêu cho nhau

Có con tim nào mà [Em7]  không đau vì chuyện tình yêu không bao

Có con tim nào mà [Am7]  không đau vì chuyện tình yêu không [Em7]  đâu

Có con tim nào mà không đau [Am7]  Vì chuyện tình yêu tan mau

Yêu nhau, yêu [Bm7]  nhau, ôi biết bao nhiêu khổ [Em]  đau

 

ĐK: Lòng còn [Em7]  yêu, lòng còn yêu, lòng còn yêu tình thì còn [Bm7]  thiếu

Lòng còn [Em7]  yêu, Lòng còn yêu, lòng còn yêu, đớn đau cũng [Bm7]  nhiều

Lòng còn [Em7]  yêu, Lòng còn yêu, lòng còn yêu, tình thì nhiều [Am7]  thêm

Và buồn đau, và buồn đau, và buồn [Bm7]  đau nước mắt bể [Em7]  sầu

 

3. Vẫn hay yêu là nguồn [Em7]  thương đau mà sao lòng ta không quên

Vẫn hay yêu là nguồn [Em7]  thương đau mà sao tình yêu tăng thêm

Vẫn hay yêu là nguồn [Am7]  thương đau mà sao lòng ta không [Em7]  yên

Vẫn hay yêu là nguồn thương đau [Am7]  mà sao lòng yêu như điên

Yêu trong thương [Bm7]  đau, ôi nước mắt trong bể [Em7]  sầu