Có Ai Thương Em Như Anh

Tone

Đánh giá

 

Intro:

|[G]  |[Bm/F#]  |[C]  |[D]  |[Bm7] 

|[Em7] [E7] |[Am] [C]  |[Am7] 

 

Đường về |[G] chiều mưa rơi

Thấy anh cùng |[Bm/F#] ai bước chung

Bỗng nhiên |[Em] bao nhiêu ký ức quen thuộc

Cứ hiện |[C] lên làm em thấy [Cm] buồn

 

Hình như |[G] anh đang vui

Vì thấy anh mỉm |[Bm/F#] cười rất tươi

Nắm tay |[Em] anh rồi ai đó ôm anh

Mắt nhẹ |[C] cay vì phút yếu [Cm] mềm

 

Pre-chorus

|[Am] Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm |[Em] hình của đôi ta

|[Am] Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng |[Csus2] sau anh luôn vẫn [D] chờ

 

Chorus

Làm gì có ai thương |[G] em như vậy

Có ai cần |[Bm] em đến [B7] thế

Có ai chia |[Em] tay mà vẫn mong từng [D] ngày

Mong niềm |[C] vui dù em thuộc về [Cm] ai

 

Làm gì có ai thương |[G] em như vậy

Có ai vẫn |[Bm] luôn ở [B7] đấy

Đứng sau lưng |[Em] em để những khi chơi [D] vơi

Mang bình |[C] yên chẳng mang gì xa [Cm] xôi

Có ai thương |[G] em…

 

Midtro:

|[G]  |[Em]  |[Am]  |[D] 

|[G]  |[Em]  |[Am]  |[D] 

 

Đường mình |[G] giờ chia đôi

Hãy cất em vào |[Bm] quá khứ thôi

Cứ yên |[Em] lặng nhẹ như áng [D] mây trôi

Để chẳng |[C] ai buồn ai [Cm] đứng đợi

 

Pre-chorus

|[Am] Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm |[Em] hình của đôi ta

|[Am] Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng |[Csus2] sau anh luôn vẫn [D] chờ

 

Chorus

Làm gì có ai thương |[G] em như vậy

Có ai cần |[B7] em đến thế

Có ai chia |[Em] tay mà vẫn mong từng [D] ngày

Mong niềm |[C] vui dù em thuộc về [Cm] ai

 

Làm gì có ai thương |[G] em như vậy

Có ai vẫn |[B7] luôn ở đấy

Đứng sau lưng |[Em] em để những khi chơi [D] vơi

Mang bình |[C] yên chẳng mang gì xa [Cm] xôi

 

(Lên nửa cung)

Có ai thương |[Ab] em như vậy

Có ai cần |[C7] em đến thế

Có ai chia |[Fm] tay mà vẫn mong từng [Eb] ngày

Mong niềm |[Db] vui dù em thuộc về [Dbm] ai

 

Có ai thương |[Ab] em như vậy

Có ai vẫn |[C7] luôn ở đấy

Đứng sau lưng |[Fm] em để những khi chơi [Eb] vơi

Mang bình |[Db] yên chẳng mang gì xa [Dbm] xôi

Có ai thương |[Ab] em như vậy… |[C7] 

Có ai thương |[Fm] em như [Eb] anh… |[Db] [Dbm] 

Có ai cần |[Ab] em như anh…