Chuyện tình nàng Sao Ly (Nàng Sao Ly) – Hàn Châu

Tone

Đánh giá

 

1. Chuyện kể [A]  từ làng Kong Rin đó có nàng Sao [E7]  Ly u [A]  buồn 

Hay thẫn [A]  thờ đưa đôi mắt [C#m]  nai trông về nơi [E7]  bản buôn xa 

Buồn biết [A]  mấy khi người yêu đấy Mà nàng không [E7]  được sống bên cạnh [A]  chàng

Ơi chàng Kam Rây, trời gieo [E7]  chi nỗi đau thương [A]  này cho nàng Sao Ly [E7] 

 

2. Nàng chẳng [A]  được cùng Kam Rây sống đến ngày theo [E7]  ông theo [A]  bà

Cũng bởi [A]  vì năm xưa sóc [C#m]  Kong Rin gần bên [E7]  sóc Kam Rây 

Chợt sóng [A]  gió hai làng tranh chấp để rồi thâm [E7]  thù cách ngăn tình [A]  nàng

Không gặp Kam Rây, nàng Sao [E7]  Ly trái tim hao [A]  gầy biết làm sao đây? [E7] 

 

ĐK: [A]  Rồi một đêm [F#m]  kia khi ánh [D]  trăng vắt [E7]  ngang qua lưng [A]  đèo 

Thác ghềnh cheo leo núi rừng âm u nàng Sao [C#m]  Ly nhớ người tình không [E7]  nguôi 

Lòng nhớ [A]  quá nàng cất [D]  bước trốn ra khỏi [A]  sóc dấn thân trong rừng [E7]  già 

Thăm người [A]  yêu thương quá đã [D]  lâu chẳng [E7]  trông thấy [A]  nhau

 

3. Đâu có [A]  ngờ tại nơi truông vắng có người đang [E7]  theo chân [A]  nàng 

Ôm tình [A]  si chàng trai sóc [C#m]  Kong Rin nhẹ nâng [E7]  cánh cung lên 

Buồn biết [A]  mấy khi hờn ghen quá nên chàng buông [E7]  tên mũi tên hận [A]  tình

trúng nàng Sao Ly, Nàng Sao [E7]  Ly chết trên lưng [A]  đèo mang nặng thương yêu [E7]