Chuyện – Hoàng Anh Minh – Thùy Chi – HAH

Tone

Đánh giá

 

 

Verse

Chiều buông |[C] nắng hoàng [G/B] hôn khuất xa |[Am] chân trời [C7] 

Chiều ngoại |[F] ô, gió [A] khẽ đùa tóc |[Dm7] em [G] 

Kìa |[Em]  xa xa luỹ [Em] tre dang |[A] tay đón [A] chào

Cong |[Dm7] cong con [Dm7] đường uốn |[G] quanh. [G] 

 

Chiều dạo |[C] phố, chỉ [G/B] mang chút hương |[Am] thanh bình [C7] 

Chiều ngoại |[F] ô, gió [A] theo từng bước |[Dm7] chân [G] 

Kề |[Em] vai anh bước [Em] đi, em |[A] khẽ hát [A] thầm

Thương |[Dm] anh yêu [G] anh em ước |[C] mơ. [C] 

 

Chorus

Ước mơ cho cuộc |[C] sống luôn được sánh |[C] đôi

Ước mơ cho thời |[A] gian yên lặng khẽ |[Dm] trôi

Ước mơ nhỏ |[Fm] bé trong đời Ước mơ được |[C] mãi bên đời

Dâng |[Dm7] đời hàng ngàn tiếng |[G] ca.

 

Ước mơ như hạt |[C] mưa đâm chồi lá |[C] non

Ước mơ cho tình |[A] yêu lên hạt sắc |[Dm] xuân

Ước mơ là |[Fm] lá trên cành Ước mơ được |[Em] gần bên [Am7] anh

Nước |[Dm7] mắt thay [G] bao giấc |[C] mơ. [C]  ||