Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta – Đỗ Bảo

Tone

Đánh giá

 

[Cm]  Có những ngày [Eb]  yêu, chỉ bóng [C#7M]  tối

Cơn mưa ngoài [Eb]  đêm, bao [Fm]  giọt sắc lạnh

Tuổi người nhiều [Cm]  thêm, ngại [F]  giấu đi những rung [Bbm]  động

Mà con [Ab7M]  tim không [C#]  tuổi, còn [C#m]  mơ những tia nắng [Ab7M]  non

 

[Cm]  Có những ngày [Eb]  yêu, tràn ánh [C#7M]  sáng tôi nhìn [Cm]  quanh

Cơn mưa thủy [Eb]  tinh, cuối [F7]  cùng cũng [C#]  tạnh

Mặt trời giản [Cm]  đơn, chỉ [F]  cháy, dẫm đêm hay [Bbm]  ngày

Đã bao nhiêu [C#]  điều chẳng thể đổi [Eb]  thay

 

Lặng lẽ sớm [Cm7]  chiều, về soi chốn [Fm7]  đây

[C#]  Bình minh góc [Gm7]  bề, hoàng hôn [Cm]  chân trời

Có khi [Cm]  yêu chỉ là nghĩ [F]  suy

[Abm]  Và có khi [Bb7]  yêu thân xác hóa [Eb]  hư không

Ngọn [G7]  nắng điên [Cm]  dại, con [Eb]  tim không [F]  tuổi

Tình [Fm]  yêu không [C#]  tuổi

Long lanh sắc [Ab]  buồn, những giọt thủy [Eb]  tinh

 

Thời gian không [Cm7]  tuổi, buộc người chốn [Fm7]  đây

Dù ta khác [Gm7]  biệt, lạnh nóng hai [Cm7]  miền

Giấc mơ xa [Ab7]  vời chỉ luôn luôn [Fm]  cháy

Dù nơi chúng [Eb7]  ta là [Ab]  đêm với [Abm7]  ngày