Chúng ta không hợp nhau – Thái Thảo

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Khi bình minh ta [C]  chia tay người ơi

[F]  Đêm nay nữa thôi rồi mình [C]  xa nhau mãi mãi

[Dm]  Đây bàn tay anh [Am]  nắm cho chặt vào

Để [F]  rồi mai mình sẽ mất [A7]  nhau.

 

[Dm]  Không tại ai cho [C]  ta xa lìa nhau

[F]  Anh hay là em dều là [C]  người không có lỗi

[Dm]  Không hợp nhau ta [Am]  cố yêu làm gì

Yêu [F]  nhau không vui yêu làm [A7]  chi.

 

Mình nói yêu làm [Dm]  chi cho hôm nay ta biệt [F]  ly

Mình nói yêu làm [C]  chi cho mắt môi rơi lệ [F]  sầu

Lúc ta vừa [Gm]  quen tưởng rằng đôi ta hợp [F]  nhau

Ngờ [C]  đâu tình ta vỡ tan [A7]  mau.

 

Buồn lắm nhưng đành [Dm]  thôi chia tay do không hợp [F]  nhau

Rồi lỡ mai gặp [C]  nhau ta cứ xem như bạn [F]  bè

Chớ nên bận [Gm]  tâm chỉ cần em vui mà [F]  thôi

Hôn [C]  nhau lần cuối rồi chia [Dm]  tay.