Chúa Thương Chúng Ta – LM Thành Tâm – Như Mai

Tone

Đánh giá

 

 

 

capo 3

 

Dk: [G] Chúa thương chúng [Em] ta, 

vì [E7] Chúa là Thiên [Am] Chúa, 

[C] Chúa thương chúng [D] ta, 

 vì thế Chúa sinh [G] ra.

[G] Chúa thương chúng [G7] ta, 

 vì [C] Chúa muốn thương [Am] ta, 

Vì [D] thánh ý của Ngài

là [Cm] luôn luôn thương [G] ta.

 

1. [Em] Đâu phải ta [B7] ngoan 

mà Thiên Chúa mến thương [Em] ta, 

[D] Đâu phải ta [C] hay để Ngài [G] thương [D] ta, 

[G] Nhưng sao nổi [D] lòng 

hay thương [Am] xót của [C] Ngài, 

 ngàn [C] đời [D] thời gian không [D7] xóa.

 

2. [Em] Ai tách ta [B7] ra 

khỏi lòng mến Chúa chúng [Em] ta, 

[D] Ai tách ta [C] ra khỏi tình [G] thương [D] kia, 

[G] Hay trong lưu [D] đày, 

trong bắt [Am] bớ gông [C] xiềng, 

[C] trần truồng [D] lầm than gươm [D7] súng.

 

3. [Em] Ai biết xót [B7] thương 

người nghèo đói sống thê [Em] lương, 

[D] Ai biết ủi [C] an những người [G] cô [D] đơn, 

[G] Ai hay thương [D] người 

hay tha [Am] thứ cho [C] người, 

Lạy [C] Ngài, [D] Ngài sẽ thương [D7] đến.