Chúa Hỡi Con Cần Có Chúa – Marguerite Phương Anh – Angelo Band

Tone

Đánh giá

 

 

Chúa [Dm] hỡi con cần có [Bb] Chúa, vì đời [Gm] con sóng xô ngã [Em7b5] nghiêng.

Chúa [Gm] hỡi con cần có [A7] Chúa, để được nương bóng Cha tình [Dm] yêu.

Sóng vỗ muôn ngàn con [Gm] sóng, đời [C] con Chúa luôn an [F] bài.

Núi [Bb] đá thành trì kiên [Em7b5] vững, vì đời [A7] con ở trong [Dm] tay Ngài.

 

Không có [Gm] Chúa con [C] chẳng làm được [F] chi.

Đời không có [Dm] Chúa chẳng còn nghĩa lý gì.

Con làm sao [Bb] sống khi không có [Gm] Chúa.

Ngài ẩn mặt [C] đi, con đã [Em7b5] thấy tâm hồn [A7] tan nát.

Thiếu bóng [Gm] Ngài con [A7] héo hắt cả [Dm] tâm can.

 

Chúa [Dm] hỡi con cần có [Bb] Chúa, vì đời [Gm] con sóng xô ngã [Em7b5] nghiêng.

Chúa [Gm] hỡi con cần có [A7] Chúa, để được nương bóng Cha tình [Dm] yêu.

Sóng vỗ muôn ngàn con [Gm] sóng, đời [C] con Chúa luôn an [F] bài.

Núi [Bb] đá thành trì kiên [Em7b5] vững, vì đời [A7] con ở trong [Dm] tay Ngài.

 

Tâm hồn mòn [Dm] mỏi ngóng [A7] trông, con khao khát [Dm] Ngài.

Ôi Thiên [Gm] Chúa sao[C]  Ngài nỡ ẩn mặt [F] đi. 

Con buồn [Gm] phiền ủ [A7] rủ, con cần có [Dm] Ngài.

Vì lạy [Bb] Chúa là Thiên Chúa của [Em7b5] con.

Con kêu cầu [A7] Ngài, xin đừng ngoảnh mặt [Dm] làm ngơ.