Chưa Bao Giờ

Tone

Đánh giá

 

 

||||||||||||||||||

 

|[Em] _ Đã có |[Em] lúc Anh mong tim |[Bm] mình Bé |[Bm] lại

Để nỗi |[C] nhớ em Không |[D] thể nào |[Em] Thêm nữa |[Em] 

|[Em] _Đã có |[Em] lúc Anh mong ngừng |[Bm] Thời gian |[Bm] trôi

Để những |[C] dấu yêu |[D] Sẽ không |[Em] _Phai mờ |[Em] 

 

|[C] _Nếu không |[C] hát lên |[D] Nặng lòng |[D] da diết

|[Bm] _Nếu không |[Bm] nói ra Làm |[Em] sao biết |[Em] 

|[C] _Anh |[C] thương em |[D] Ahhh |[D] à

Anh sẽ |[Bm] nói em nghe Những |[Bm] điều Chưa |[Em] bao giờ

|[Em]  |[Em] 

 

|[Em] _Bình minh khuất |[Em] lấp Sau |[Em] màn đêm

|[Bm] Như nỗi |[Bm] lòng anh Chất |[C] chứa lâu nay

Em |[D] đâu nào hay |[Em] biết 

|[Em] _Hoàng hôn tắt |[Em] nắng Hay |[Em] vì anh

|[Bm] Không hiểu |[Bm] được em

Dập |[C] tan bao yêu |[D] dấu Lụi |[Em] tàn |[Em] _

 

|||||||||||||||| 

 

|[Em] _Cất tiếng |[Em] hát Nghe sao lòng |[Bm] nhẹ Cơn |[Bm] sầu

Dẫu có |[C] chút vương Chút |[D] ân tình |[Em] Chôn giấu |[Em] 

|[Em] _Đếm những |[Em] nhớ thương Thầm |[Bm] lặng Trên |[Bm] tay

Nghe sao |[C] buốt thêm |[D] Ướt đôi |[Em] vai này |[Em] 

 

|[C] _Nếu không |[C] hát lên |[D] Nặng lòng |[D] da diết

|[Bm] _Nếu không |[Bm] nói ra Làm |[Em] sao biết |[Em] 

|[C] _Anh |[C] thương em |[D] Ù hú |[D] huuu

Anh sẽ |[Bm] nói em nghe Những |[Bm] điều Chưa |[Em] bao giờ

|[Em] _Hơ |[Em] ờ |____ |[E#m] Hơ_

 

|[E#m] ơ Bình minh khuất |[E#m] lấp Sau |[E#m] màn đêm

|[B#m] Như nỗi |[B#m] lòng anh Chất |[C#] chứa lâu nay

Em |[D#] đâu nào hay |[E#m] biết

 

|[E#m] _Hoàng hôn tắt |[E#m] nắng Hay |[E#m] vì anh

|[B#m] Không hiểu |[B#m] được em

Dập |[C#] tan bao yêu |[D#] dấu Dần |[E#m] tàn

 

|[E#m] _Vì anh câm |[E#m] nín chôn sâu

|[E#m] Yêu thương Anh trao |[B#m] đến em |[B#m] 

Lặng |[C#] nhìn em lướt |[D#] qua Bên |[G#] đời

|[E#m] _Một mai ai |[E#m] biết cơn mê  

Đưa |[E#m] em Vào vòng tay |[B#m] mới |[B#m] _

Anh sẽ |[C#] chờ Phía |[D#] sau Giấc mơ của |[E#m] em |_

Anh |[C#] sẽ chờ Để |[D#] nói |[D#]  Những |[D#] điều

Chưa |[E#m] bao |[E#m] giờ.