Chợt nhớ tên em

Tone

Đánh giá

 

 

Intro

[G7M] _ | [F#m7] _ | [Em7] _ | [D] _

[G7M] _ | [F#m7] _ | [Em7] _ - [A]  | [D] _

 

 

 

Verse 1

Đã lâu | [A] rồi ta thôi | [D7M] của nhau

Thôi than | [G7M] thở vì những gì | [F#m7] dang dở

Bỗng sáng | [Em7] nay lạnh về thăm | [G] phố

Anh chạnh | [A7sus4] lòng [A7] góp nhớ | [D] về tim | [D] _

 

Verse 2

Anh vẫn | [G7M] vậy một mình nơi | [Em] đã cũ

Vẫn giật | [A7sus4] mình khi nghe lại | [D7M] cái tên

Mải | [G7M] mê, mê mải, say | [Em7] rồi tỉnh

Thu hôn | [A7sus4] má, chớm [A7] lạnh, | [D] tỉnh không! | [D] _

 

Chorus

Mưa tháng | [G7M] 10, ngơ ngẩn đến | [F#m7] chợt

Nắng tháng | [Em7] 10, vắt [A7sus4] nhớ qua | [D] thu

Em tháng | [G7M] 10, a mơ màng mê | [F#m7] mệt

Say tháng | [Em7] 10, chuếnh [A7sus4] choáng lắm | [D] e | [D] _

 

Dạo giữa

[G7m] _ | [G7m] _ | [F#m7] _ | [F#m7] 

[Em7] _ | [Em7] _ | [A7sus4] _ | [D] _

 

Verse 1 => Verse 2 => Chorus

 

Outtro

Ong | [G7M] vờn, bướm đuổi, | [F#m7] hoa tơi tả

Mây | [Em7] dừng, gió [A7sus4] chạm, cỏ | [D] xác xơ

Duyên | [G7M] qua, nợ [E7] đọng, | [A] tình | [Dsus2] phiêu... 

Duyên | [G7M] qua, nợ [E7] đọng, | [A] tình | [Dsus2] phiêu...