Chờ người nơi ấy – Huy Tuấn

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Ngồi lại nhấp chén [G]  say lắng trong [F]  lòng mình những đắng [Em]  cay

[Am]  Ngày dài thấm thoắt [G]  rơi muốn quên [F]  đi những [G]  phận bèo [Am]  trôi

Ngọc ngà cũng mấy [G]  phen lấm trong [F]  bùn hoài cũng thấy [Em]  quen

[Am]  Ngồi buồn ngó gót [G]  sen trách sao [F]  cõi đời [G]  này đỏ [Am]  đen

 

Chờ người nơi [F]  ấy về đây mang [Em]  theo những dấu yêu

Chở che cho [Dm]  nhau những [Em]  đêm lạnh [Am]  lùng

Chờ người đâu [F]  thấy người còn hoài [Em]  xa cách xa

Một mình trong [Dm]  đêm lắng [E]  nghe gió [Am]  than

 

[Am]  Ngồi lại nhấp chén [G]  say lắng trong [F]  lòng mình những đắng [Em]  cay

[Am]  Ngày dài thấm thoắt [G]  rơi muốn quên [F]  đi những [G]  phận bèo [Am]  trôi

Ngọc ngà cũng mấy [G]  phen lấm trong [F]  bùn hoài cũng thấy [Em]  quen

[Am]  Ngồi buồn ngó gót [G]  sen trách sao [F]  cõi đời [G]  này đỏ [Am]  đen

 

Chờ người nơi [F]  ấy về đây mang [Em]  theo những dấu yêu

Chở che cho [Dm]  nhau những [Em]  đêm lạnh [Am]  lùng

Chờ người đâu [F]  thấy người còn hoài [Em]  xa cách xa

Một mình trong [Dm]  đêm lắng [E]  nghe gió [Am]  than

 

Vì lời ai [F]  hứa một ngày dìu [Em]  em bước đi

Tìm về nơi [Dm]  xa phút [Em]  giây yên [Am]  bình

Đầu non cuối [F]  gió người còn là [Em]  mây viễn du

Để lại đằng [Dm]  sau tiếng [E]  ai thở [Am]  dài

 

[Cm] -[Cm] 

 

[Cm]  Ngồi lại nhấp chén [Bb]  say lắng trong [Ab]  lòng mình những đắng [Gm]  cay

[Cm]  Ngày dài thấm thoắt [Bb]  rơi muốn quên [Ab]  đi những [Bb]  phận bèo [Cm]  trôi

 

[Am]  Ngọc ngà cũng mấy [G]  phen lấm trong [F]  bùn hoài cũng thấy [Em]  quen

[Am]  Ngồi buồn ngó gót [G]  sen trách sao [F]  cõi đời [G]  này đỏ [Am]  đen