Chờ Em Trong Đêm

Tone

Đánh giá

 

 

Màn đêm |[B7M] xuống nơi đây lạnh căm

Lạnh vai |[G#m] áo nhớ bao kỉ niệm

Chợt cơn |[E9] gió đi qua khẽ chạm

Bàn tay ai rét |[F#sus4] run___ [F#7] ___ | ____

Một góc |[B7M] phố khi xưa đùa vui

Giờ chỉ là trong dĩ |[G#m] vãng đi xa mãi mãi

Vì sao em bước |[E9] đi

Vì sao em nói [E/C#] đi

Vì sao em chỉ |[C#m] muốn

làm anh nhói [F#7] đau |

[B7M] Yêu là yêu mãi nhé

Chợt vì |[E9] sao lại yêu mãi thế

Lời nói |[C#m] đó

cũng chỉ là [D#7] như phút giây

ban |[G#m] đầu, mình

mới quen [G#m] nhau |

[E] Để giờ đây vỡ [F#] tan |

[D#m] Màn đêm xuống mình [G#m] anh

|[E] chờ mong em trong [F#7] đêm | lạnh

[B] căm. |

Và nơi |[E7M] đó em có nhận ra chính em

Bước theo |[D#m] con đường lạnh băng [G#m7] giá

Nhưng em |[C#m] đâu biết rằng

Nơi đây, anh chờ em |[F#7] mãi.