Chờ em nơi thềm trăng – Quốc Bảo

Tone

Đánh giá

 

Bao [Em]  chiều hẹn hò thường rất nhanh

Bao [B7]  lần buồn phiền nằm đếm canh

Bao [Em]  vòng tay ôm siết 

Vẫn [C]  xa nhau nghìn [B7]  xanh

 

Xin [Em]  một lần về từ núi cao

Đem [B7]  cuộc đời dài ngồi hát rao

Chờ [C]  em qua trong tiếng trần [B7]  gian như [Em]  hôm nào

 

ĐK 1:

Chờ [D]  em nơi thềm trăng 

Như giấc xưa áo hoa tóc [G]  rối

Biết em có [Bm]  khi không còn 

[C]  Giấc mơ trôi mình ta [D]  nuối trông hoài

[Bm]  Áo hoa xưa giờ tan thành [Em]  mây

[Bm]  Tóc xanh xao thành mưa đổ xuống đời ta từ [Em]  đây

 

ĐK 2:

Đời [D]  dâng như triều dâng

Em vút bay với cơn bão [G]  lớn

Tiếng ca đã [Bm]  bay đi rồi

[C]  Như dấu chân người vùi quên [D]  dưới chân đồi

[Bm]  Giữa cơn say cười vang một [Em]  tiếng

[Bm]  Giữa cơn đau tìm lên ngọn gió đàn ca cùng [Em]  mây