Cho Em Một Ngày

Tone

Đánh giá

 

 

[Am] Cho em một [G] ngày, một ngày thôi..[Am] ....[G] 

[Am] Một ngày không khắc khoải chờ [G] đợi

[Dm] Một ngày không mưa rơi, mưa [E7] rơi buồn tủi

[Dm] Một ngày không tê tái heo [Em] may.

[Am] Cho em một [G] ngày, một ngày thôi....[Am] .....[G] 

[Am] Một ngày không có đêm vời [G] vợi

[Dm] Một ngày đôi chân, đôi chân [Em7] không mệt mỏi

[Dm] Đường về không có[Em] lá [Am] thu rơi....[G] ......[Am] 

 

Chorus

Là một ngày anh [F] đến......... [G] không trễ hẹn cùng em [Am] .....[G] ......[Am] 

Một nụ hôn say [F] đắm..... [G] saunhữn g lời đầu tiên [Am] ...[G] ...[Dm] 

Ngày mùa đông ấm [F] áp trong vòng[Em] tay anh [Am] nồng nàn

[Bdim7] Một ngày cho em, cho [Em] em một ngày dịu [G] dàng. [Am] 

Là một ngày anh [F] đến..... [G] như ước nguyện của em [Am] ...[G] ...[Am] 

Một ngày mưa reo [F] hát.... [G] như tiếng cười của anh [Am] ... [G] ... [Dm] 

Ngày mùa đông ấm [F] áp trong vòng[Em] tay anh [Am] nồ ng nàn

[Bdim7] Một ngày cho em,[Em] cho em một ngày dịu [Am] dàng.