Cho em một ngày – Dương Thụ

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Cho em một [Dm]  ngày, một ngày [Am]  thôi

[C]  Một ngày không khắc khoải chờ [G]  đợi

Một ngày không [E]  mưa rơi, mưa rơi buồn tủi

Một ngày không tê tái heo [E7]  may

 

2. [Am]  Cho em một [Dm]  ngày, một ngày [Am]  thôi

[C]  Một ngày không có đêm vời [G]  vợi

Một ngày đôi [E7]  chân, đôi chân không mệt mỏi

[E7]  Đường về không có lá thu [Am]  rơi

 

ĐK: [Am]  Là một [C]  ngày anh [Am]  đến không trễ [C]  hẹn cùng [Am]  em [G] 

[Am]  Một nụ [C]  hôn say [Am]  đắm sau những [C]  lời đầu [Am]  tiên [G] 

[Am]  Ngày mùa [C]  đông ấm [F]  áp trong [C]  tay vòng anh nồng [Dm]  nàn

[G]  Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng

 

[Am]  Là một [C]  ngày anh [Am]  đến như ước [C]  nguyện của [Am]  em [G] 

[Am]  Một ngày [C]  mưa reo [Am]  hát như tiếng [C]  cười của [Am]  anh [G] 

[Am]  Ngày mùa [C]  đông ấm [F]  áp trong [C]  vòng tay anh nồng [Am]  nàn

[G]  Một ngày cho em, cho em [Am]  một ngày dịu dàng