Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1:

Một |[F7M] chút nhớ em đấy, một |[Em7] chút mơ chưa đầy

Một |[Dm7] chút thương em mà [G] xa như khói |[C] mây [C7M] ...

Một |[F7M] chút ít hơi ấm, một |[Em7] chút hương âm thầm

Một |[Dm7] chút yêu thôi nằm [Em7] sâu như sóng |[Am9] ngầm.

 

Verse 2:

Một |[F7M] chút nhớ thành hai, một |[Em7] chút mơ góp lại 

Một |[Dm7] chút yêu thôi mà [G] buồn mỗi sớm |[C] mai [C7M] ...

Một |[F7M] chút gió thành bão giông, một |[Em7] chút mưa đầy biển rộng

Một |[Dm7] chút yêu thôi, mà [Em7] đau đến cháy |[Am9] lòng.

 

Coda:

|[F7M] Yêu là như [G6] thế, dù là |[Em7] sai thế [Am9] nào

Vẫn |[Dm7] cứ yêu thôi và [G6] yêu đến khi tàn |[C7M] hơi

|[F7M] Bao lần đã [G6] cố nhủ lòng |[Em7] phải quên [Am9] đi

Mà |[Dm7] tim ơi, sao mềm [Em7] yếu quá |[Am9] vậy.

 

ĐK:

Trái tim anh và dòng |[F7M] máu nóng để yêu [G6] em

Giấc mơ ơi ở |[Em7] lại bên tôi đừng tan [Am9] nhanh

Ngày mai thức |[Dm7] giấc, thấy giữa lồng [G6] ngực là hình bóng |[A] ấy.

 

Nắm tay anh đừng |[F7M] để anh đi, đừng để anh [G6] đi

Lỡ sinh ra là |[Em7] để yêu nhau chẳng rời xa [Am9] đâu

Bình yên ở |[Dm7] đây, ở [Em7] đây chẳng đâu xa |[Am9] vời.