Chờ đông

Tone

Đánh giá

 

Tone [C] 

|[C]  |[C]  |[Am]  |[F]  |[Em]  |[Em] 

|[Dm]  |[F]  |[Em]  |[Dm]  |[G]  |[C] 

 

|[G] _Em ơi! Có |[C] phải ngoài trời đang |[C] mưa_|[G/B] 

|[Am] _Em ơi! Có_|[F]  phải trời đã sang_|[Em]  đông |[Em] 

|[Am] _Mùa đông giá |[Dm] băng anh đang |[F] chờ

Mùa đông |[Em] ái ân anh đang |[Em] tìm

Tìm |[Am] màu áo cưới |[Bb] cho em.. |[G] 

 

|[G7] _Ô hay, mắt |[C] tình lại buồn hay |[C] sao ? |[G/B] 

|[Am] _Khi anh đã_|[F]  nguyện  một đời |[Em] yêu em |[Em] 

|[Am] _Dù cho nét |[Dm] son môi phai |[F] mờ

Dù cho |[Em] mắt xanh kia hững |[Em] hờ

Và |[G7] dù năm tháng |[C] phôi pha. |[F]   

 

ĐK:

|[C] _Ta |[C] quen biết |[Em] nhau khi |[Am] tàn xuân

|[F] _Ta |[Dm] yêu thiết |[G] tha khi |[C] hè sang

|[C] _Và khi thu |[Em] đến anh gom ánh |[Am] sao

Cho đêm |[Dm] đêm kết thành vương |[Em] miện

Để mùa |[G7] đông đám cưới |[C] đôi mình |[F]  |[C] 

 

|[G7] _Em ơi! Xích |[C] lại thật gần bên_|[C]  anh. |[G/B]   

|[Am] _Cho anh xiết_|[F]  chặt nụ cười |[Em] xinh xinh |[Em] 

|[Am] _Từ đây những |[Dm] đêm trăng thanh |[F] đầy

Mình không |[G7] lẻ loi không u |[Em] sầu

Nguyện |[G7] cầu ta mãi |[C] bên nhau |[G/B] 

|[Am] _Từ đây những |[Dm] đêm trăng thanh |[F] đầy

Mình không |[G7] lẻ loi không u |[Em] sầu

Nguyện |[G7] cầu ta mãi |[C] bên nhau