Cho con

Tone

Đánh giá

 

 

Ba |[C] sẽ là cánh |[G] chim

Đưa |[G] con đi thật |[C] xa

Mẹ |[F] sẽ là cành |[Dm] hoa

Cho |[G] con cài lên |[C] ngực. |[C] _

 

Ba |[C] mẹ là lá |[G] chắn

Che |[G7] chở suốt đời |[C] con

Khi |[C] con là con [F] ba

Con |[Dm] của ba rất |[G] ngoan

Khi |[G] con là con |[C] mẹ

Con |[G] của mẹ rất |[C] hiền. |[C] _

 

Ngày |[F] mai con khôn |[F] lớn

Bay |[G] đi khắp mọi |[C] miền

Con |[G] đừng quên con |[G] nhé

Ba |[G] mẹ là quê |[C] hương.