Chim trắng mồ côi – Minh Vy – Hồng Xương Long

Tone

Đánh giá

 

Tình [Am]  anh như nước con sông [D]  dài 

Con nước [Am]  về cho cây trái trổ bông

Tình [E]  em như lúa xanh trên [G]  đồng 

Cây lúa [E]  chờ ngày mùa đơm [E7]  bông

 

Chiều [Am]  quê hai đứa hay vui [D]  đùa

Em cánh [Am]  cò anh chim sáo mồ côi

Phù [E]  sa vung đắp chia đôi [G]  bờ 

Anh bến [E7]  bồi em bến lở mong [Am]  chờ.

 

[Am]  Thương nghe câu mái đẩy

Nhớ điệu lý tình [Am]  tang 

[D]  Ngân nga khúc chờ nhau 

Khi mùa lúa [C]  chín sẽ đón đưa [E]  nhau.

 

Trăng sắp [Am]  tàn trôi xa nơi bến đậu

Chim sáo [D]  bay xa mãi không [G]  về

Em vẫn [Em]  chờ anh nơi đây bến [E7]  lở

Rồi nhớ [G]  thương anh câu hát mong [Am]  chờ.

 

[Am]  Thương chim quyên nức nở

thương con cá rô trên [Am]  đồng 

[D]  Nghe chim trắng mồ côi 

Đâu còn ai [E7]  đón ai nhớ mà [Am]  mong .

 

[Am]  Ơ ơ lý nàng ơi (ơ lý nàng ơi) 

Ơ lý nàng ơi em thương mà em [Am]  đợi 

Con nước buồn [Dm]  tênh câu hát lý mong [Am]  chờ . 

Mùa lúa [E]  thơm đã chín chín lâu [G]  rồi 

Mà bấy [E7]  lâu anh chưa ghé về [Am]  thăm

 

[Am]  Ơ chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên) 

Chim sáo mồ côi thương anh mà em [Am]  đợi 

Đêm trắng cò [Dm]  than nghe tái tái tê [Am]  lòng .

 

Ngồi nhớ [E]  anh em ngó ngó lên [G]  trời 

Chim sáo không [E]  về cánh cò mồ [G]  côi 

Em nhớ anh [E7]  nhiều sao phụ tình [Am]  em.