Chiều qua Tuy Hòa – Nguyễn Đức Quang – Khánh Ly

Tone

Đánh giá

 

Tone Elvis Phương là F#m. Capo 2 chơi Em

1. Ngày [Em] xưa tôi đã đi qua Tuy Hòa

Trời xanh le lói bao mộng mơ

Đàn [Em] chim tung [G] cánh bay [C] bay đầu [Em] gió

và đâu đây [G] tiếng sông [C] bồi phù [G] sa [A] 

[D] Ôi, những [Em] chiều mây [D] vắt ngang lưng [Em] đèo

Vọng Phu đưa [Bm] mắt cũng buồn [Em] theo

 

2. Chiều [Em] nay lơ lững tôi ngang Tuy Hòa

Ngồi đây nhưng thấy như còn xa

Trường [Em] xưa hoang [G] vắng hiu [C] hiu bên ruộng [Em] lúa

Một con chim [G] én nô [C] đùa ngoài [G] kia [A] 

[D] Ôi bước [Em] dài ngao [D] ngán bên nương [Em] buồn

Nhìn quanh trơ [Bm] đứng bao đồng [Em] nương.

 

3. Rồi [Em] khi tia nắng phía non tây tàn

Người đây như cũng như dần tan

Nhịp [Em] đêm tiếng [G] súng đong [C] đưa ngoài [Em] ngõ

Người qua song [G] chắn hé [C] nhìn trời [G] xa [A] 

[D] Ôi đỉnh [Em] trời lấp [D] lánh trong đêm [Em] dài

Mà mình tu chưa [Bm] chín nên nào [Em] hay.

 

4. Đường [Em] đi đưa tới phía Nam nhưng lòng

Triền miên ray rứt theo miền Trung

Cầu [Em] xưa xơ [G] xác sau [C] cơn bão [Em] tố

Còn người dân tan [G] tác bên [C] đường ngẩn [G] ngơ [A] 

[D] Ôi bước [Em] buồn theo [D] với không gian [Em] buồn

Một đêm qua [Bm] biết bao sầu [Em] thương.