Chiều nghe biển khóc – Jimmii Nguyễn

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Một chiều nào bơ [G]  vơ trên cát

Nhìn [A]  em đang ngây thơ xoã [B]  tóc ơ hờ

[Em]  Ngày lại ngày, tôi [G]  hay ra đó

Tìm [C]  kiếm chỉ có mỗi riêng [B]  người.

 

[C]  Những dốc đá em [G]  hay đi qua

Thì [A]  tôi đây đi ra chờ [B]  sẵn lâu rồi

[C]  Bóng dáng đó tôi [G]  hay theo sau

Chiều [A]  nay sao bóng [B]  bỏ đi [Em]  rồi.

 

[Em]  Giờ một mình lang [G]  thang trên cát

Lòng [A]  tôi như đang nghe biển [B]  khóc âm thầm

[Em]  Rồi từng ngày, như [G]  bao cơn sóng

Ngày [C]  tháng sóng đến khóc bên [B]  bờ.

 

[C]  Những phiến đá trăm [G]  năm yêu ai

Chờ [A]  ai cho hôm nay đời [B]  đã hao mòn

[C]  Đến những dấu chân [G]  hôm nao em đi

Chiều [A]  nay [B]  dấu đã phai [Em]  rồi.

 

[C]  Cho tôi xin cơn sóng [G]  chỉ xô bờ

Đừng [A]  quay ra khơi cho tình [B]  phải bơ vơ

[C]  Cho tôi xin cơn gió [G]  hãy ru hờ

Đại [A]  dương trong tim tôi đừng [B]  khóc.

 

[Em]  Cho tôi xin em vẫn [G]  đứng bên đời

Để [A]  cho con tim tôi còn [B]  mãi chơi vơi

[Em]  Cho tôi xin em tóc [G]  xõa trong chiều

Biển [A]  xanh muôn đời đẹp [B]  mãi.