CHIỀU HOANG – Lam Phương – Elvis Phương

Tone

Đánh giá

 

capo 1

 

1.[Am] Ðường chiều hoang [C] vắng chỉ mình [D] tôi

Tìm [F] đến thăm người [Am] yêu, người em [C] gái nơi thành [E7] đô

[Am] Tôi người trai [C] sóng gió tìm [D] em

Dù đồi [F] cao dù bão [Am] bùng, 

Dù sông [E7] dài ngăn cách [Am] nhau [E7] 

 

2.[Am] Rồi anh với [C] em gặp [D] nhau đây

[F] Bao nhiêu ân [Am] tình, tình ngày [C] xưa, ngày xưa [E7] ấy

[Am] Những câu thề [C] ước còn [D] say

[F] Có chi bằng [Am] mối tình ban [E7] đầu, em ơi [Am] 

 

3.[Am] Cầm tay [C] nhau không nói [D] nên lời

[F] Anh như làn mây [Am] chiều đến đây [C] rồi trong phút [E7] giây

[Am] Hẹn một ngày [C] mai đâu có [D] xa

[F] Đất nước thanh [Am] bình [E7] anh trở [Am] về [E7] 

 

4.[Am] Một người em [C] gái đứng nhìn [D] theo

Nhìn [F] theo lòng bồi [Am] hồi, đưòng thiên [C] lý xa mờ [E7] xa

[Am] Tôi còn đi [C] mãi mãi còn [D] đi

Vì ngày [F] mai còn đi [Am] hoài, còn đi [E7] hoài em [Am] ơi.