Chiếc nhẫn – Trần Nghiệp Hoàng – Quốc Trụ

Tone

Đánh giá

 

Nắng [F]  reo tiếng ca hoà với [Gm]  những tiếng hót chim ngàn

Mây [Bb]  trắng trên cao cùng cơn [Gm]  gió lượn bay muôn [C]  phương

Giây [Dm]  phút nguyện thề sẽ [Am]  luôn có nhau trọn đời

Dù [Bb]  vui hay giận nhau nhưng [C]  vẫn mãi yêu anh nhé

 

Nến [F]  thơm cháy lên hoà với [Gm]  những khúc hát nhẹ nhàng

Khiêu [Bb]  vũ đôi ta rồi ngây [F]  ngất nồng say môi [C]  hôn

Chiếc [Dm]  nhẫn giờ này đã [Am]  đeo ngón tay nhau rồi

Tình [Bb]  yêu của [Gm]  anh với [C]  em sẽ chẳng thay đổi

 

Trọn [F]  đời yêu anh, trọn đời bên nhau, ưu [Dm]  sầu ta bỏ lại [Am]  sau

Tình [F]  yêu đôi ta sẽ [Bb]  như mây xa tìm [Am]  đến những nơi thiên [F]  đường

Nơi mà [Gm]  yêu thương tràn lối [C]  đi và đầy ắp [Am]  những ngọt [Dm]  ngào 

Nơi vòng [Gm]  tay luôn siết chặt [C]  nhau thật nồng [F]  nàn