Chiếc Lá Cuối Cùng

Tone

Đánh giá

 

 

Đêm |[Dm] qua chưa mà [Bb] trời sao |[Dm] vội sáng

Một |[Edim] đàn chim cánh [A7] nhỏ chở |[Dm] mùa sang

Chiều |[F] vào thu tiễn em sầu lạnh |[A7] giá

Lá trên |[A7] cành từng [C] chiếc cuốn bay |[F] xa |[A7] __

Đêm |[Dm] chia ly buồn [Bb] gì sao chẳng |[Dm] nói

Chỉ |[Edim] nghe em nói [A7] nhỏ trở |[Dm] về thôi

Ngày |[F] buồn tênh cũng đưa chiều vào |[A7] tối

Mím |[A7] môi cười mà nhớ thương khôn |[Dm] nguôi |[Dm] __

Mộng về một đêm xuân |[F] sang

Em thì [C] thầm ngày đó thương |[F] anh

Thuyền [Gm] về một đêm trăng |[C] thanh

Xây mộng vàng đậu bến sông |[F] xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng |[A7] sao

Sao đầy trời từng chiếc lấp |[Bb] lánh

Rồi một chiều xuân thơ |[Edim] trinh

Cho lòng [E7] mình về với dĩ |[A7] vãng

Xa nhau |[Dm] chưa mà [Bb] lòng nghe quạnh |[D7] vắng

Đường thênh |[Edim] thang gió [A7] lộng một mình |[Dm] ta

Rượu |[F] cạn ly uống say lòng càng |[A7] giá

Lá |[A7] trên cành một chiếc cuối |[Dm] bay xa |[Dm] __