Chiếc khăn Piêu

Tone

Đánh giá

 

 

Intro 

|[Em] _ |[Am9] _ |[Em] _ |[C7M] _ |[Em] _  

|[Em7] _ |[Em7] _ |[Em7] _ |[A9] 

 

Verse 

Nghe con [Em]  chim cúc [A7]  cu kìa nó [Em]  hát lên một câu .[A7]  rằng

 

Có một [Em]  nàng ở trong [A7]  rừng tìm trong [Em]  rừng,

Kiếm trong [A7]  rừng chiếc khăn [A]  piêu

 

Chiêc khăn [Em]  Piêu thêu chỉ [A7]  hồng để gió [Em] cuốn bay về [A7]  đâu

Chiêc khăn [Em]  piêu thêu chỉ [A7]  hồng theo gió [Em]  cuốn bay về [A7]  đâỵ

Vương trên [A]  câỵ

 

Astri [Em]  ơi tới [G]  đây nhặt lấy [A7]  chiếc khăn đẹp [Em]  nàỵ

Thôi này [G]  đừng tìm trong [A7]  rừng, lạc trong [Em]  rừng

Nát hoa [G]  rừng khăn Piêu [A]  đâỵ

 

Á [Em]  ơi có [G]  phải thắm thiết [A7]  duyên [Em]  nhau

Chiếc [G]  khăn [A7]  đây làm [Em]  mối nối duyên [G]  nhau thời tôi [Em]  chờ

 

Chorus

Tiếng tôi vang rừng [Em]  núi sao không ai trả [Am9]  lời

Nhắn tin theo cùng [Em]  gió Khăn còn đây đợi [C7M]  người Astri |[Em] ơi!