CHIẾC BỤNG ĐÓI

Tone

Đánh giá

 

|1 |2 

| | | | 

| | | |

 

Verse 1:

Người |[D] lớn hay hỏi tôi con |[F#m] 

một |[G] ước mơ chi |[D] không?

Bạn tôi |[G] thích lớn lên được đi |[F#m] khắp muôn [Bm7] nơi

Còn |[Em] tôi không mơ như |[A] thế

 

Verse 2:

Vì |[D] tôi mơ được ăn thỏa |[F#m] thích

Dù |[G] béo không âu |[D] lo

Vì tôi |[G] thấy rất vui vào những |[F#m] lúc ăn [Bm7] no

Giấc |[Em] mơ đồ ăn ngập tràn ngập tràn muôn |[A] năm !!!

 

Chorus:

Vì tôi luôn |[G] có một chiếc bụng đói

Bụng |[G] đói để ăn được hết tất cả món |[F#m] ngon trên cuộc đời

Nào |[B] cá nào tôm nào cua rất ngon tôi |[Em] ăn luôn cả rau

Vì |[A] ba mẹ tôi sẽ không lãng phí đồ |[D] ăn! 

 

|[D7] _Vậy nên tôi |[G] thích một chiếc bụng đói

Bụng |[G] đói để ăn được hết tất cả món |[F#m] ngon cùng một lúc

Nào |[B] bánh nào hoa quả thơm rất thơm không |[Em] quên kem thật ngon

Sợ |[A] béo thì ăn xong tối đi tập thể |[D] dục.

 

Mid-tro:

| | | |

| | | |

 

Verse 1 > Verse 2 > Chorus > 

 

|[D7] _Người ta luôn |[G] nói rằng tôi ham ăn

Vì |[G] trong lòng tôi thật ra rất yêu những |[F#m] mâm cơm mẹ nấu

Mẹ |[B] đi chợ xã thật xa lúc hai bố |[Em] con vẫn say giấc

Mồ |[A] hôi mẹ rơi trong bếp vì |[D] tôi [D7] 

 

|[D7] _Vậy nên tôi |[G] thích một chiếc bụng đói

Bụng |[G] đói để ăn được hết tất cả món |[F#m] ngon cùng một lúc

Nào |[B] bánh nào hoa quả thơm rất thơm không |[Em] quên kem thật ngon

Sợ |[A] béo thì ăn xong tối đi tập thể |[D] dục.

 

End-tro:

| | | |

| | | |