Chỉ Một Mình Anh

Tone

Đánh giá

 

Intro: <br />[] -  [Bm ] -  [Em7 ] -  [] -  [F#m ] -  [Bm ] -  [Em ] -  [] -  [D]  <br /> 

 

<br />Vẫn hỏi: "Vì [Em7] sao anh không yêu [G/A] em như ngày hôm [F#m] nào?" <br />Vẫn hỏi: "Vì [Em7] sao anh không yêu [G/A] em như lời anh [Gm6] nói ngày nào?" <br />Dù [E/G#] con tim em rất [Em/G] buồn, vì [D/F#] con tim em đã [F] cho <br />Mình [Em7] anh em thương, em [F7M] trao buồn vui trong [Asus4] em. [A7]  <br /> <br />ĐK: <br />[D] Nhớ, hãy nhớ... hãy nhớ những đêm 2 [Bm] đứa tay nằm chặt tay. <br />Từng nhịp [Em] tim bên nhau rất gần, <br />Ngỡ ngàng [A] sao đêm trôi quá nhanh. <br />Chỉ mình anh [F#m] mang cho em bâng khuâng, <br />Mang phút yên [Bm] bình,mang phút chờ mong, <br />[Em] Mình anh mang nỗi [A] buồn cho [B7M] em. [G/A]  <br /> <br />[D] Nhớ, hãy nhớ... hãy nhớ những đêm 2 [Bm] đứa tay nằm chặt tay. <br />Nghẹn ngào [Em] bao yêu thương vỗ về, <br />Những ngày [A] bên nhau sao quá nhanh. <br />Chỉ mình anh [F#m] mang cho em bâng khuâng, <br />Mang phút yên [Bm] bình, mang phút chờ mong, <br />[Em] Mình anh mang nỗi [A] buồn cho [D] em. <br /> <br />Và anh có [F#m] biết..........[Bm] chăng? <br />Tình [E/G#] yêu em trao lần [Em/G] đầu là lần cuối [F#m] trong đời [Bm] mình. <br />Mình [Em] anh em thương, em trao buồn vui trong [A] em. <br /> <br />(lên 1 tông) <br />[E] Nhớ, hãy nhớ... hãy nhớ những đêm 2 [C#m] đứa tay nằm chặt tay. <br />Từng nhịp [F#m] tim bên nhau rất gần, <br />Ngỡ ngàng [B] sao đêm trôi quá nhanh. <br />Chỉ mình anh [G#m] mang cho em bâng khuâng, <br />Mang phút yên [C#m] bình, mang phút chờ mong, <br />[F#m] Mình anh mang nỗi[B] buồn cho [C7M] em. [A/B]  <br /> <br />[E] huh huh huh [C#m] huh, uhm huh [F#m] huh, uh huh [B] huh <br /> <br />Chỉ mình anh [G#m] mang cho em bâng khuâng, <br />Mang phút yên [C#m] bình, mang phút chờ mong, <br />[F#m] Mình anh mang nỗi [B] buồn cho [E] em. <br />[F#m] Mình anh mang nỗi [B] buồn cho [E] em. <br />